Công ty TNHH Phân Phối FPT và công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ và Xúc Tiến Đầu Tư Việt Nam (Vtecom) ngày 28/8/2007 đã khánh thành iStore đầu tiên tại Hà Nội." /> Công ty TNHH Phân Phối FPT và công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ và Xúc Tiến Đầu Tư Việt Nam (Vtecom) ngày 28/8/2007 đã khánh thành iStore đầu tiên tại Hà Nội."/> Công ty TNHH Phân Phối FPT và công ty cổ phần Giải Pháp Công Nghệ và Xúc Tiến Đầu Tư Việt Nam (Vtecom) ngày 28/8/2007 đã khánh thành iStore đầu tiên tại Hà Nội." />