• Thứ Ba, 18/09/2007 10:09 (GMT+7)

  Hội thảo về Open XML

  Dưới sự chủ trì của tổng cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam (TCTCDLCL), Microsoft đã nhóm họp các chuyên gia đầu ngành về CNTT và các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, đến từ các cơ quan chính phủ, các bộ ngành có liên quan, các trường đại học, viện nghiên cứu và các hiệp hội, doanh nghiệp phần mềm để giới thiệu về chuẩn ECMA 376: Office Open XML và quy trình xét duyệt chuẩn quốc tế ISO/IEC 29500 vào ngày 16/8/2007 tại Hà Nội.

  Ngày 8/12/2006, ECMA đã thông qua và công bố chuẩn quốc tế ECMA-376: Office Open XML, đồng thời chấp thuận đề nghị của các thành viên đệ trình lên cơ quan chuẩn quốc tế ISO/IEC và cộng đồng công nghệ JTC1 xem xét và sửa đổi để trở thành chuẩn quốc tế ISO/IEC với mã hiệu DIS 29500. Quá trình phê duyệt, xem xét, chỉnh sửa bổ sung được tổ chức nghiêm ngặt theo quy trình nhanh của ISO qua hình thức bỏ phiếu giữa các quốc gia thành viên ISO. Ông Phó Đức Sơn, phó giám đốc trung tâm Tiêu Chuẩn Chất Lượng nhận định: "Tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng đối với các quốc gia. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, tiêu chuẩn quốc tế thường là căn cứ để các nước thảo luận, ký kết hợp tác song phuơng hoặc đa phương. Chúng ta cần tích cực chủ động tham gia vào quá trình góp ý các tiêu chuẩn quốc tế ISO nói chung và các tiêu chuẩn công nghệ thông tin nói riêng."

  Ông Nguyễn Kiên Cường, giám đốc phát triển cộng đồng công nghệ của Microsoft nhận xét: "Các cơ quan chính phủ Việt Nam đã có bản quyền hợp pháp sử dụng Microsoft Office sẽ làm cho việc áp dụng Open XML càng trở nên thuận lợi hơn. Việc đặc tả kỹ thuật Open XML trở thành chuẩn mở quốc tế, tự do áp dụng không ràng buộc về bản quyền sẽ mở ra nhiều lựa chọn cho người sử dụng và nhiều cơ hội cho các nhà phát triển phần mềm xây dựng ứng dụng khai thác và xử lý dữ liệu văn bản mà trước đây không thể làm được với khuôn dạng nhị phân. Microsoft Vietnam sẽ phối hợp với các đối tác, các cộng đồng lập trình viên và chuyên gia IT nhanh chóng phổ biến các khóa đào tạo về Open XML, các công cụ khai thác dữ liệu áp dụng Open XML."

  Hiện bộ Microsoft Office 2007 đã áp dụng chuẩn Open XML như khuôn dạng lưu trữ mặc định cho các tệp văn bản, bảng tính và trình diễn. Người dùng các phiên bản trước là Office 97-2003 cũng có thể áp dụng khuôn dạng mới này bằng cách cài đặt thêm bộ tiện ích tương thích, miễn phí của Microsoft.

  Hà Nguyễn

  ID: A0709_34