• Thứ Sáu, 07/09/2007 15:23 (GMT+7)

  VNPT giảm cước thuê kênh viễn thông

  Để kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường và ứng dụng công nghệ mới giúp giảm giá thành, từ ngày 1/9/2007, VNPT áp dụng giảm cước đối với dịch vụ thuê kênh trong nước và quốc tế.

  Minh hoạ: Ngành viễn thông ngày càng phát triển...
  Đối với cước dịch vụ thuê kênh nội hạt sẽ chia thành 36 mức cước tuỳ thuộc vào tốc độ kênh. Kênh có tốc độ thấp nhất dưới 56Kbps sẽ áp dụng 2 mức cước: mức 1 là 420.000 đồng/kênh/tháng, mức 2 là 491.000 đồng/kênh/tháng; kênh có tốc độ lớn đến 155 Mbps có mức cước là 107.740.000 đồng/kênh/tháng và 116.028.000 đồng/kênh/tháng.

  Đối với cước dịch vụ thuê kênh nội tỉnh sẽ chia thành 40 mức cước tuỳ thuộc vào tốc độ kênh. Kênh có tốc độ thấp dưới 56 Kbps sẽ áp dụng 2 mức cước là 581.000 đồng/kênh/tháng và 797.000 đồng/kênh/tháng; kênh có tốc độ lớn đến 155 Mbps sẽ là 88.562.000 đồng/kênh/tháng và 123.574.000 đồng/kênh/tháng.

  Đối với cước dịch vụ thuê kênh liên tỉnh sẽ chia thành 40 mức cước và phân thành 5 vùng cước khác nhau, tuỳ thuộc vào tốc độ kênh. Theo đó, kênh có tốc độ thấp dưới 56/64 Kb/s có mức cước tối thiểu là 636.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 1; mức cước tối đa là 3.217.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 5. Kênh có tốc độ lớn đến 155 Mb/s sẽ áp dụng mức cước tối thiểu là 102.286.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 1 và mức cước tối đa là 346.718.000 đồng/kênh/tháng tại vùng 5.

  Ngoài ra tại bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội tỉnh và liên tỉnh cũng quy định mức cước của một số kênh đặc thù như kênh điện báo (tốc độ 50, 100 baud), kênh thoại dùng để liên lạc điện báo nhiều kênh, kênh thoại M1040…

  Các mức cước này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

  Theo VNPT

  ID: O0709_1