• Thứ Sáu, 14/09/2007 15:28 (GMT+7)

  Hợp tác phát triển game ở châu Á - Thái Bình Dương

  Hiệp hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (VINASA) vừa cùng 9 hiệp hội phần mềm và phát triển game ký ghi nhớ phát triển công nghiệp game trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

  Biên bản ghi nhớ được ký tại sự kiện Game Convention Asia - GCA (hội nghị triển lãm game khu vực châu Á - Thái Bình Dương) tổ chức tại Singapore từ 6 đến 9/9/2007 và có hiệu lực kể từ ngày ký 6/9/2007. Bản ghi nhớ này nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin và hợp tác kinh doanh giữa các bên tham gia.

  Ngoài việc tạo điều kiện cho ngành công nghiệp phần mềm và game phát triển độc lập, bản ghi nhớ còn mở rộng giao thương giữa các doanh nghiệp phát triển và phát hành game, xây dựng một ngành công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và là một ngành công nghiệp trọng điểm mà Việt Nam đang hướng tới trong những năm tiếp theo.

  Sự kiện này là một điểm mốc quan trọng trong tiến trình phát triển phần mềm và game của các quốc gia trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Đối với các doanh nghiệp phần mềm và game Việt Nam thì đây là một cơ hội tốt để mở rộng hợp tác và trao đổi, xúc tiến thương mại giúp cho ngành công nghiệp game Việt Nam phát triển theo kịp với các nước trong khu vực, mặt khác sẽ tạo cho Việt Nam có được những giải pháp tối ưu về game, đặc biệt là game online, phát triển bình đẳng với các doanh nghiệp game lớn trên thế giới.

  Các hiệp hội tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác bao gồm:

  1. Hiệp hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (VINASA)
  2. Liên hiệp Trao Đổi Game Singapore (GXA)
  3. Hiệp hội Phát Triển Game Australia (GDAA)
  4. Hiệp hội Phát Triển Game Philippines (GDAP)
  5. Hiệp hội Giải Trí Số Hồng Kông (HKDEA)
  6. Hiệp hội Game Online Nhật Bản (JOGA)
  7. Hiệp hội Công Nghiệp Giải Trí Hàn Quốc (KESA)
  8. Hiệp hội Phát Triển Game New Zealand (NZGDA)
  9. Hiệp hội Máy Tính Đài Loan (TCA)
  10. Hiệp hội Công Nghiệp Phần Mềm và Game Thái Lan (TGA).

  Theo VINASA

  ID: O0709_1