• Thứ Bảy, 22/09/2007 21:33 (GMT+7)

  BIDV ký ghi nhớ với IBM

  Tại Hà Nội, ngày 20/9/2007, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) và tập đoàn IBM đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về CNTT

   

  Bằng biên bản ghi nhớ, IBM đã cam kết dành cho BIDV sự hỗ trợ thường xuyên về CNTT qua công tác đào tạo công nghệ, cập nhật thông tin và tư vấn về sử dụng công nghệ. IBM sẽ ưu tiên trong việc cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT cho BIDV đồng thời hỗ trợ cho BIDV một khoản kinh phí trong hợp đồng xây dựng chiến lược CNTT.

   

  IBM cũng sẽ cử chuyên gia hàng đầu trợ giúp BIDV trong chiến lược phát triển CNTT. Đổi lại, trên nguyên tắc cạnh tranh phù hợp với luật pháp, BIDV sẽ quan tâm ưu tiên sử dụng các dịch vụ, sản phẩm CNTT của IBM.

   

  Biên bản ghi nhớ thể hiện rõ ràng quyết tâm của BIDV trong việc xây dựng hoàn thiện công nghệ ngân hàng, đảm bảo sự họat động hiệu quả an toàn của hệ thống và nỗ lực của BIDV tiến tới hội nhập quốc tế. Lễ ký kết cũng công bố hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT giữa 2 bên. Theo đó, BIDV sẽ được IBM tư vấn xây dựng tài liệu chiến lược CNTT giai đoạn 2007 - 2012 với các cấu phần kiến trúc hạ tầng CNTT, sản phẩm ứng dụng CNTT, nguồn lực và chính sách CNTT.

   

  BIDV hiện là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 200.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng hơn 20% liên tục trong nhiều năm và là ngân hàng được chính phủ cho phép thí điểm chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng  tập đoàn tài chính - ngân hàng.

   

  T.H

  ID: O0709_1