Với sự hỗ trợ từ quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Việt Nam và công ty SK Communications (Hàn Quốc), mạng xã hội Cyworld Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/9/2007." /> Với sự hỗ trợ từ quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Việt Nam và công ty SK Communications (Hàn Quốc), mạng xã hội Cyworld Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/9/2007."/> Với sự hỗ trợ từ quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Việt Nam và công ty SK Communications (Hàn Quốc), mạng xã hội Cyworld Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/9/2007." />