Enterbrain, hãng Sony đã bán được hơn 250.000 sản phẩm PSP mới (PSP-2000 hay PSP Slim) trong 4 ngày xuất hiện, bắt đầu từ ngày 20/9/2007." /> Enterbrain, hãng Sony đã bán được hơn 250.000 sản phẩm PSP mới (PSP-2000 hay PSP Slim) trong 4 ngày xuất hiện, bắt đầu từ ngày 20/9/2007."/> Enterbrain, hãng Sony đã bán được hơn 250.000 sản phẩm PSP mới (PSP-2000 hay PSP Slim) trong 4 ngày xuất hiện, bắt đầu từ ngày 20/9/2007." />