Best Buy đã liệt kê 2 bộ Xbox 360 mới, dự kiến ra mắt vào dịp Giáng Sinh 2007. Tùy giá cả, mỗi bộ có những đặc điểm riêng." /> Best Buy đã liệt kê 2 bộ Xbox 360 mới, dự kiến ra mắt vào dịp Giáng Sinh 2007. Tùy giá cả, mỗi bộ có những đặc điểm riêng."/> Best Buy đã liệt kê 2 bộ Xbox 360 mới, dự kiến ra mắt vào dịp Giáng Sinh 2007. Tùy giá cả, mỗi bộ có những đặc điểm riêng." />