VC Corproration đã trở thành công ty thứ 17 được quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Ventures Vietnam công bố đầu tư, hôm 16/10/2007 tại Hà Nội." /> VC Corproration đã trở thành công ty thứ 17 được quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Ventures Vietnam công bố đầu tư, hôm 16/10/2007 tại Hà Nội."/> VC Corproration đã trở thành công ty thứ 17 được quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm IDG Ventures Vietnam công bố đầu tư, hôm 16/10/2007 tại Hà Nội." />