Tại Hà Nội, ngày 15/10, công ty Viễn Thông Điện Lực (EVN Telecom) công bố đạt 2 triệu thuê bao, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc sau gần 2 năm hoạt động." /> Tại Hà Nội, ngày 15/10, công ty Viễn Thông Điện Lực (EVN Telecom) công bố đạt 2 triệu thuê bao, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc sau gần 2 năm hoạt động."/> Tại Hà Nội, ngày 15/10, công ty Viễn Thông Điện Lực (EVN Telecom) công bố đạt 2 triệu thuê bao, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc sau gần 2 năm hoạt động." />