• Thứ Sáu, 26/10/2007 17:39 (GMT+7)

  GfK: Các hãng bán lẻ Việt Nam cần ứng dụng CNTT

  Ngày 25/10/2007, tại TP.HCM, hãng nghiên cứu thị trường GfK nhắc tới việc ứng dụng CNTT để tăng cường năng lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ.

  Theo cam kết gia nhập WTO, đến 1/1/2008, doanh nghiệp nước ngoài sẽ được phép thành lập liên doanh bán lẻ tại Việt Nam và đến 1/1/2009, Việt Nam sẽ thực sự mở cửa hoàn toàn thị trường này.

  Tuy nhiên, đến nay, năng lực cạnh tranh của các hệ thống bán lẻ có tổ chức (organized retailer) như các hệ thống siêu thị vẫn còn kém xa các quốc gia trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương. 

  Ông Vũ Thế Dự, tổng giám đốc GfK Asia (Đông Dương, Thái Lan, Philippines) đã trích dẫn nguồn của hãng nghiên cứu Euro Monitor International cho thấy trong danh sách 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á năm 2006, Việt Nam chỉ có 4 cái tên gồm Saigon Co-op, SJC, Nguyễn Kim và PNJ lần lượt đứng ở các vị trí 360, 364, 422, 487.

  Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, nhà kinh tế học thuộc chương trình đào tạo FullBright nhấn mạnh, nếu như trước đây vốn đi đến đâu thì nhân tài đi theo đến đó thì ngày nay, ở đâu có nhân tài với kỹ năng và tri thức, thì ở đó sẽ thu hút được vốn. Phân tích này cho thấy để tiếp tục phát triển thị trường bán lẻ và nền kinh tế, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục nói chung và cho ngành bán lẻ nói riêng. Cũng theo khảo sát của GfK, chỉ có khoảng 5% nhân sự của ngành bán lẻ được đào tạo chuyên môn bán lẻ có bài bản. 

  Các chuyên gia của GfK chỉ ra rằng nếu như trước đây lợi thế bán lẻ phụ thuộc vào vị trí hay nguồn hàng thì ngày nay yếu tố quyết định lại chính là thông tin và tri thức. Không ít các hệ thống bán lẻ và các cửa hàng bán lẻ trong khu vực và trên thế giới đã đầu tư nhiều cho các hệ thống CNTT như các giải pháp nhận dạng theo tần số vô tuyến (RFID) hay phân tích hành vi của người tiêu dùng dựa trên dữ liệu thu thập từ các máy quay (video mining) v.v... Cả 4 nhà bán lẻ của Việt Nam trong nói trên cũng đang ứng dụng CNTT mạnh mẽ.

  P.Q

  ID: O0710_1