• Thứ Hai, 19/11/2007 11:20 (GMT+7)

  Hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam đại hội toàn thể

  Ngày 17/11/2007, tại Hà Nội, hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam đã tổ chức đại hội toàn thể lần thứ nhất. Ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu làm chủ tịch.

  Trên 100 thành viên của ban vận động thành lập hiệp hội An Toàn Thông Tin Việt Nam (Việt Nam Information Security Asociation – VISA) đã tham gia đại hội nhằm bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2007 - 2012. Ngoài 1 chủ tịch là ông Nguyễn Duy Ngọc, phó giám đốc trung tâm Khoa Học Kỹ Thuật và Công Nghệ Quân Sự (Bộ Quốc Phòng); đại hội cũng đã chọn ra các phó chủ tịch: ông Tạ Quang Tiến – cục trưởng cục Công Nghệ Tin Học Ngân Hàng; ông Đỗ Cao Bảo – tổng giám đốc công ty Hệ Thống Thông Tin FPT; ông Đặng Đức Mai – cục trưởng Cục Tin Học và Thống Kê Tài Chính, bộ Tài Chính; ông Ngô Vi Đồng – giám đốc HPT; ông Trần Nguyên Bình – ban Cơ Yếu Chính Phủ và ông Vũ Quốc Thành – tổng giám đốc công ty Misoft, kiêm luôn vị trí tổng thư ký VISA.

  VISA ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần có một hiệp hội của những cá nhân, tổ chức có quan tâm đóng góp, tạo điều kiện cho sự nghiệp khoa học công nghệ và phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin.

  Vai trò của VISA là:

  • Tập hợp và tạo điều kiện cho các hội viên nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vưc an toàn thông tin (ATTT)
  • Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của Nhà Nước trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ ATTT
  • Làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước
  • Đưa ra đề xuất, khuyến nghị mang tính tập thể với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành
  • Tư vấn và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân về các giải pháp và ứng dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin, nâng cao nhận thức xã hội về an toàn thông tin.

  Thu Nga

  ID: O0711_1