Phong Thần đã công bố danh sách 32 lãnh địa xuất sắc bước vào đợt thi đấu vòng loại diễn ra từ ngày 1/12 - 14/12/2007 trong khuôn khổ giải đấu Quần Anh Hội.

" /> Phong Thần đã công bố danh sách 32 lãnh địa xuất sắc bước vào đợt thi đấu vòng loại diễn ra từ ngày 1/12 - 14/12/2007 trong khuôn khổ giải đấu Quần Anh Hội.

"/> Phong Thần đã công bố danh sách 32 lãnh địa xuất sắc bước vào đợt thi đấu vòng loại diễn ra từ ngày 1/12 - 14/12/2007 trong khuôn khổ giải đấu Quần Anh Hội.

" />