Từ ngày 1/12/2007, Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – Thập Diện Mai Phục của công ty VinaGame sẽ triển khai chương trình “Bình chọn Mỹ nữ Võ lâm” trên toàn quốc.

" /> Từ ngày 1/12/2007, Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – Thập Diện Mai Phục của công ty VinaGame sẽ triển khai chương trình “Bình chọn Mỹ nữ Võ lâm” trên toàn quốc.

"/> Từ ngày 1/12/2007, Võ Lâm Truyền Kỳ 2 – Thập Diện Mai Phục của công ty VinaGame sẽ triển khai chương trình “Bình chọn Mỹ nữ Võ lâm” trên toàn quốc.

" />