• Thứ Tư, 05/12/2007 14:06 (GMT+7)

  Đề án 191: Miền Tây tổng kết hoạt động 2007

  Từ 23/11- 4/12/2007, VCCI và các đối tác đã lần lượt tổ chức các hội thảo tổng kết và đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT tại các tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ.

  Hội thảo tại UBND tỉnh Vĩnh Long, ngày 4/12/2007.
  2007 là năm thứ 2 mà đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đọan 2005-2010" theo quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ 191/2005/QĐ-TTG (đề án 191) đã đi vào họat động. Từ ngày 23/11/2007, tại Đồng Tháp, VCCI và các đối tác đã khởi đầu chương trình hội thảo tổng kết và đánh giá tình ứng dụng CNTT. Sau đó, họat động hội thảo đã lần lượt diễn ra ở An Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

  Các tỉnh đều đã thực hiện khảo sát tình hình ứng dụng và đưa ra báo cáo trong các hội thảo. Một số tỉnh như Đồng Tháp, An Giang đã mời doanh nghiệp ứng dụng phát biểu. Tất cả các lãnh đạo các tỉnh đều tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, nhìn chung việc ứng dụng CNTT tại các tỉnh còn hạn chế trên diện rộng. Hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp chỉ có thể quan tâm ứng dụng CNTT ở mức sơ khởi với những thắc mắc về việc thiết lập các website doanh nghiệp, sử dụng phần mềm tiện ích; nhiều ý kiến còn thể hiện mức độ thấp trong nhận thức về tính hiệu quả mà CNTT mang lại.

  Được biết, sắp tới VCCI và các đối tác sẽ thực hiện các mô hình ứng dụng mẫu theo từng quy mô của doanh nghiệp với sự hỗ trợ về chi phí từ phía VCCI và các hãng cung cấp giải pháp. Đại diện của công ty Lạc Việt hy vọng các mô hình mẫu sẽ mang lại sự tự tin cho các doanh nghiệp muốn áp dụng các mô hình mẫu.

  Tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam là nhà bảo trợ thông tin cho việc triển khai đề án 191. Mời bạn đọc đón xem bài viết tổng hợp về chuỗi hội thảo của đề án 191 tại miền Tây Nam Bộ trên số tháng 1/2008 của tạp chí Thế Giới Vi Tính - PC World Vietnam sê-ri B.

  P.Q

  ID: O0712_1