Đã có 8 lãnh địa xuất sắc giành chiến thắng để vào vòng tứ kết giải đấu Quần Anh Hội sẽ diễn ra vào ngày 8/12/2007 sắp tới.

" /> Đã có 8 lãnh địa xuất sắc giành chiến thắng để vào vòng tứ kết giải đấu Quần Anh Hội sẽ diễn ra vào ngày 8/12/2007 sắp tới.

"/> Đã có 8 lãnh địa xuất sắc giành chiến thắng để vào vòng tứ kết giải đấu Quần Anh Hội sẽ diễn ra vào ngày 8/12/2007 sắp tới.

" />