2 công ty Asiasoft và VTC Intecom ký bản hợp đồng cho phép game thủ dùng thẻ của VTC Intecom chơi game của Asiasoft và ngược lại.

" /> 2 công ty Asiasoft và VTC Intecom ký bản hợp đồng cho phép game thủ dùng thẻ của VTC Intecom chơi game của Asiasoft và ngược lại.

"/> 2 công ty Asiasoft và VTC Intecom ký bản hợp đồng cho phép game thủ dùng thẻ của VTC Intecom chơi game của Asiasoft và ngược lại.

" />