• Thứ Bảy, 12/01/2008 08:47 (GMT+7)

  Thu hút sử dụng trí thức trẻ

  Sở KHCN TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm về giải pháp đổi mới cơ chế và chính sách thu hút, sử dụng lực lượng trí thức trong và ngoài nước vào ngày 12/12/2007.

  Buổi tọa đàm hướng đến trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trẻ, các bạn trí thức trẻ, nhà khoa học đang làm quản lý... với quan điểm của những người trong cuộc, đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần đổi mới cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng lực lượng khoa học và công nghệ tại địa phương và người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho sự phát triển của TP.HCM.

  Ông Phan Minh Tân, giám đốc sở KHCN TP.HCM đã đề xuất một số cơ chế thu hút và sử dụng lực lượng trí thức trẻ như: cơ chế đặt hàng (tức giao nhiệm vụ khoa học) định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm; cơ chế khuyến khích các tổ chức/cá nhân tham gia; cơ chế giao nhiệm vụ trên cơ sở thỏa thuận; cơ chế liên kết hợp tác như ký kết hợp tác với viện KHCN Việt Nam, ĐH Bách Khoa TP.HCM... Theo ông Tân, cần có chính sách đầu tư về con người lẫn cơ sở vật chất để phát triển tiềm lực KHCN vì mong mỏi của bạn trẻ học ở nuớc ngoài khi về Việt Nam là rất cần môi trường làm việc tốt. Hiện, có những dự án được TP.HCM hỗ trợ đầu tư như: trung tâm Neptech được đầu tư 35 tỷ đồng, ĐH Quốc Gia hình thành phòng thí nghiệm Nano với vốn đầu tư ban đầu là 5 triệu USD...

   Ngoài ra, giám đốc sở KHCN còn đề cập đến một số chính sách khác như: chính sách bồi dưỡng hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhà khoa học (cấp kinh phí đi giao lưu hội thảo khoa học quốc tế, hỗ trợ in ấn xuất bản các kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu...); chính sách về đãi ngộ dựa trên hiệu quả công việc, lợi ích cho các nhà khoa học từ kết quả công việc mang lại hiệu quả kinh tế; chính sách khen thưởng vật chất - tinh thần.

  Như Nguyện 

  ID: B0801_18