1up (phát triển Gas Powered Games) đang bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị cho ra mắt game PC mới với tên gọi Demigod - kết hợp giữa RPG (nhập vai) và RTS (chiến thuật).

" /> 1up (phát triển Gas Powered Games) đang bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị cho ra mắt game PC mới với tên gọi Demigod - kết hợp giữa RPG (nhập vai) và RTS (chiến thuật).

"/> 1up (phát triển Gas Powered Games) đang bước vào giai đoạn cuối, chuẩn bị cho ra mắt game PC mới với tên gọi Demigod - kết hợp giữa RPG (nhập vai) và RTS (chiến thuật).

" />