• Thứ Năm, 10/01/2008 14:28 (GMT+7)

  100 tựa game xuất sắc nhất (tiếp theo và hết)

  Nếu là một người say mê game thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua danh sách những tựa game hay nhất qua các thời kỳ mà ban biên tập tạp chí IGN đã bình chọn.

   

  30. Metroid Prime
  Hệ máy: GCN
  Phát triển: Retro Studios, Inc.
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 2002.

  29. Dragon Warrior
  Hệ máy: NES
  Phát triển: Enix
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1989.

  28. Warcraft II: Tides of Darkness
  Hệ máy: MAC, PC
  Phát triển: Blizzard Entertainment
  Phát hành: Blizzard Entertainment
  Năm phát hành: 1995.

  27. Star Wars Knights of the Old Republic
  Hệ máy: MAC, PC, XBX
  Phát triển: BioWare
  Phát hành: LucasArts
  Năm phát hành: 2003.

  26. Half-Life
  Hệ máy: MAC, PC, PS2
  Phát triển: Valve
  Phát hành: Sierra Studios
  Năm phát hành: 1998.

  25. SimCity 2000
  Hệ máy: MAC, PC, N64, PSX, SAT, SNES
  Phát triển: 1AM Productions
  Phát hành: Maxis
  Năm phát hành: 1996.

  24. Street Fighter II: The World Warrior
  Hệ máy: ARC, PC, SNES
  Phát triển: Capcom
  Phát hành: Capcom
  Năm phát hành: 1991.

  23. Super Mario Kart
  Hệ máy: SNES
  Phát triển: Nintendo EAD
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1992.

  22. System Shock 2
  Hệ máy: PC
  Phát triển: Looking Glass
  Phát hành: Electronic Arts
  Năm phát hành: 1999.

  21. X-COM: UFO Defense
  Hệ máy: PC, PSX
  Phát triển: MPS Labs
  Phát hành: Microprose
  Năm phát hành: 1993.

  20. Metal Gear Solid
  Hệ máy: PC, PSX
  Phát triển: Konami
  Phát hành: Konami
  Năm phát hành: 1998.

  19. Doom
  Hệ máy: 3DO, 32X, MAC, PC, PSX, SAT, SNES
  Phát triển: id Software
  Phát hành: id Software
  Năm phát hành: 1993.

  18. Chrono Trigger
  Hệ máy: PSX, SNES
  Phát triển: Square
  Phát hành: Square
  Năm phát hành: 1995.

  17. Super Mario World
  Hệ máy: GBA, SNES
  Phát triển: Nintendo EAD
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1990.

  16. Shadow of the Colossus
  Hệ máy: PS2
  Phát triển: SCEI
  Phát hành: Sony Computer Entertainment
  Năm phát hành: 2005.

  15. Castlevania: Symphony of the Night
  Hệ máy: PSX, SAT
  Phát triển: Konami
  Phát hành: Konami
  Năm phát hành: 1997.

  14. Pirates! (1987)
  Hệ máy: MAC, NES, PC
  Phát triển: Microprose
  Phát hành: Microprose
  Năm phát hành: 1987.

  13. Ms. Pac-Man
  Hệ máy: 5200, ARC, GB, GEN, LYX, SNES
  Phát triển: Namco
  Phát hành: Namco.

  12. Star Wars: TIE Fighter (Collector's CD-ROM)
  Hệ máy: PC
  Phát triển: LucasArts
  Phát hành: LucasArts
  Năm phát hành: 1995.

  11. StarCraft
  Hệ máy: MAC, PC
  Phát triển: Blizzard Entertainment
  Phát hành: Blizzard Entertainment
  Năm phát hành: 1998.

  10. Resident Evil 4
  Hệ máy: GCN, PC, PS2, Wii
  Phát triển: Capcom Production Studio 4
  Phát hành: Capcom
  Năm phát hành: 2005.

  9. Final Fantasy III (US)
  Hệ máy: GBA, PSX, SNES
  Phát triển: Square
  Phát hành: Square
  Năm phát hành: 1994.

  8. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  Hệ máy: GBA, SNES
  Phát triển: Nintendo EAD
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1992.

  7. Super Metroid
  Hệ máy: SNES
  Phát triển: Nintendo R&D1
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1994.

  6. Half-Life 2
  Hệ máy: PC, XBX
  Phát triển: Valve
  Phát hành: Vivendi Games
  Năm phát hành: 2004.

  5. Super Mario 64
  Hệ máy: N64
  Phát triển: Nintendo EAD
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1996.

  4. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  Hệ máy: N64
  Phát triển: Nintendo EAD
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1998.

  3. Civilization II
  Hệ máy: MAC, PC, PSX
  Phát triển: Microprose
  Phát hành: Microprose
  Năm phát hành: 1996.

  2. Tetris
  Hệ máy: ARC, GB, MAC, NES, PC
  Phát triển: Nintendo R&D1
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1989.

  1. Super Mario Bros.
  Hệ máy: NES
  Phát triển: Nintendo R&D4
  Phát hành: Nintendo
  Năm phát hành: 1985.

  Văn Tám

  ID: O0801_1