• Thứ Tư, 09/01/2008 13:09 (GMT+7)

  Đại Hội lần II Hội Tin Học tỉnh Ninh Thuận

  Ngày 29/12/2007, hội Tin Học tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại Hội toàn thể lần thứ II nhiệm kỳ 2007-2012. Ngày 4/1/2008, ban chấp hành mới đã cử ông Dương Ngọc Hưng làm chủ tịch Hội.

  Ông Dương Ngọc Hưng, chủ tịch hội Tin Học tỉnh Ninh Thuận (trái) tại Đại Hội hội Tin Học TP.HCM lần V. Bên phải ông là ông Nguyễn Long, tổng thư ký hội Tin Học Việt Nam - ảnh TGVT VN.
  Trong nhiệm kỳ I (2002-2007), hội Tin Học tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều hoạt động đóng góp cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT-TT của Tỉnh. Sau 5 năm hoạt động, Hội đã kết nạp được 198 hội viên trực thuộc 3 chi hội. Hội đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: phối hợp tổ chức thành công hội thảo Hợp Tác - Phát Triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận; tham mưu cho tỉnh chỉ đạo và tổ chức các kỳ hội thi tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh và tham gia hội thi cấp quốc gia hằng năm; vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí và hàng hoá cho công tác từ thiện; làm cầu nối để các cơ sở đào tạo liên kết tổ chức các khoá đào tạo về CNTT; tham gia tích cực các khoá tập huấn nghiệp vụ về quản lý đại lý Internet công cộng; tham gia thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, thẩm định, giám sát, kiểm tra các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án ứng dụng và phát triển CNTT-TT; tổ chức các cuộc hội thảo và toạ đàm về khoa học, công nghệ mới cho hội viên và xã hội.

  Các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiến thiết thực vào báo cáo tổng kết và dự thảo điều lệ (sửa đổi). Thảo luận tập trung vào các nội dung: mở rộng đối tượng kết nạp hội viên (cá nhân, đơn vị) để tập hợp và phát triển hội viên; phương thức tập hợp để hội viên và xã hội tham gia các hoạt động nghề nghiệp của hội; nghiên cứu việc phối hợp với các cơ quan nhà nước về quản lý nội dung, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ chuyên ngành; trách nhiệm và đạo đức khi tham gia thẩm định, thẩm tra, giám sát các dự án; cơ chế hoạt động và trách nhiệm của hội viên cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử của Hội; định hướng thành lập doanh nghiệp tư vấn thuộc Hội… Đại Hội đã biểu quyết nhất trí nghị quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ 2002-2007 và phương hướng, mục tiêu, biện pháp của công tác hội nhiệm kỳ II (2007-2012); Điều lệ hoạt động của Hội (sửa đổi); bầu ra 10 uỷ viên của ban chấp hành Hội nhiệm kỳ II (2007-2012) gồm các ông (bà) Dương Ngọc Hưng, Lê Quốc Vũ, Nguyễn Văn Linh, Phùng Thanh Hoà, Võ Trọng Hải, Bùi Diễm Thuý, Đinh Xuân Hương, Hồ Quốc Bình, Hồ Hoàng Hùng và Trần Bửu Chinh.

  Ngày 4/1/2008, hội nghị lần thứ 1 ban chấp hành đã bầu các chức danh lãnh đạo của Hội như sau: chủ tịch là ông Dương Ngọc Hưng; phó chủ tịch kiêm tổng thư ký là ông Nguyễn Văn Linh; phó chủ tịch Lê Quốc Vũ; trưởng ban kiểm tra là bà Bùi Diễm Thuý. Hội nghị cũng đã quyết định thành lập 5 chi hội (khối ngân hàng, khối cơ quan hành chính, khối doanh nghiệp, khối bưu chính-viễn thông, khối giáo dục và đào tạo) để tiện sinh hoạt. Đồng thời hội nghị cũng quyết định thành lập 2 tiểu ban chuyên môn là tiểu ban Đào Tạo và tiểu ban Khoa Học - Công Nghệ.

  Trọng Hải

  ID: O0801_1