• Thứ Hai, 14/01/2008 07:46 (GMT+7)

  Bộ Thông Tin và Truyền Thông: Còn nhiều khó khăn

  Trong năm 2008, bộ TTTT sẽ dồn lực để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và chính phủ điện tử, tăng cường chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản.

  Trong báo cáo tổng kết công tác năm 2007 và chương trình công tác năm 2008, bộ TTTT tự nhận tiến độ xử lý công việc còn chậm so với yêu cầu của cơ sở và thực tiễn; nhiều vướng mắc của bộ và địa phương, doanh nghiệp, chưa được giải quyết nhanh chóng và triệt để… Ứng dụng CNTT trong bộ còn yếu, chưa tương xứng với vai trò của bộ quản lý nhà nước về CNTT.

   

  Theo bộ TTTT, những hạn chế đó là hệ quả do nhận thức chưa đủ về tầm quan trọng của bộ đa ngành về thông tin và truyền thông trong cán bộ, công chức của ngành; thu nhập của cán bộ, nhân viên còn thấp; kinh phí triển khai các hoạt động còn hạn hẹp; mặt bằng trụ sở và các phương tiện làm việc còn thiếu; quản lý nhà nước về CNTT-TT nhiều lúng túng…

   

  Bộ TTTT cho rằng lĩnh vực CNTT chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng, do đó bộ đề nghị Chính Phủ chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT thành một ngành kinh tế mũi nhọn; hỗ trợ kinh phí kích cầu nhiều hơn nữa để thực hiện những đề án, chương trình đã được phê duyệt. Bộ TTTT cũng đề nghị CP có thêm một số chính sách hỗ trợ về đất đai, địa điểm, để kích thích các DN CNTT đầu tư, đồng thời ủng hộ bộ xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài trong lĩnh vực CNTT.

   

  Trong năm 2008, bộ TTTT sẽ giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các sở BCVT ổn định tổ chức, tạo điều kiện để các DN viễn thông cạnh tranh lành mạnh… Đặc biệt, bộ TTTT sẽ dồn lực để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và chính phủ điện tử; tăng cường chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; hoàn thiện và trình Chính Phủ các dự án luật sửa đổi và bổ sung luật Xuất Bản, luật Báo Chí, luật Viễn Thông, luật Bưu Chính…

   

  T.A

  ID: O0801_1