E3 2006, trò chơi hành động Haze do Ubisoft phát hành sẽ ra mắt công chúng vào tháng 5/2008.

" /> E3 2006, trò chơi hành động Haze do Ubisoft phát hành sẽ ra mắt công chúng vào tháng 5/2008.

"/> E3 2006, trò chơi hành động Haze do Ubisoft phát hành sẽ ra mắt công chúng vào tháng 5/2008.

" />