chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý." /> chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý."/> chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý." />
 • Thứ Năm, 06/03/2008 14:30 (GMT+7)

  Lộ trình mới về chính phủ điện tử

  Ngày 5/3/2008, bộ TTTT công bố dự thảo chương trình ứng dụng CNTT 2008-2010 và mời nhiều chuyên gia CNTT góp ý.

  Ông Lê Doãn Hợp, Bộ Trưởng bộ Thông Tin và Truyền Thông
  Dự thảo đặt mục tiêu đến 2010, việc quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước sẽ có 50% thông tin lưu chuyển trên mạng. Để phục vụ người dân, doanh nghiệp, 100% cơ quan sẽ có cổng thông tin điện tử, 30% doanh nghiệp báo cáo qua mạng, một số dịch vụ công trực tuyến (tối thiểu 3-5/10 dịch vụ).

   

  Trong năm 2008, bộ TTTT có nhiệm vụ thành lập ban điều hành chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng cơ chế đầu tư đặc thù dự án ứng dụng CNTT và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn CNTT. Đặc biệt, Bộ sẽ thường xuyên đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, website. Một trong những điểm đáng chú ý trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2008 là các bộ, tỉnh/thành phố sẽ thử nghiệm giao ban trực tuyến và hoàn thiện hệ thống thư điện tử, phấn đấu 100% cán bộ, công chức sử dụng e-mail.

   

  Theo lộ trình chính phủ điện tử do bộ TTTT vạch ra, năm 2010, Chính Phủ sẽ quản lý, điều hành qua mạng (e-mail, website, giao ban trực tuyến, 5 cơ sở dữ liệu); cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến (như đối thoại trực tuyến, biểu mẫu điện tử). Năm 2015, Chính Phủ sẽ cung cấp các dịch vụ hành chính công cơ bản trực tuyến (đăng ký, cấp phép, thanh toán qua mạng), cơ bản tích hợp các hệ thống thông tin (khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia). Năm 2020, chính phủ điện tử sẽ là chính phủ tích hợp (I-Gov), trong đó tích hợp cung cấp các dịch vụ hành chính công (liên cơ quan), tích hợp hoàn toàn các hệ thống thông tin.

   

  Một số chuyên gia góp ý dự thảo còn thiếu trọng tâm, mới chỉ thể hiện được quyết tâm từ trên xuống, thiếu tìm hiểu và dựa trên cơ sở thực tế hay những đánh giá khách quan về các chương trình, đề án trước đây…

   

  Nguyễn Bo

  ID: O0803_1