www.cafef.vn vào ngày 1/3/2008 tại Hà Nội." /> www.cafef.vn vào ngày 1/3/2008 tại Hà Nội."/> www.cafef.vn vào ngày 1/3/2008 tại Hà Nội." />