• Thứ Hai, 07/04/2008 11:46 (GMT+7)

  IFC và Techcombank hỗ trợ tiếp cận tài chính

  Ngày 3/4/2008, tại Hà Nội, IFC, thành viên của nhóm Ngân Hàng Thế Giới, đã cung cấp một khoản vay cho ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) để hỗ trợ các doanh nghiệp.

  Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam sẽ có dịp tiếp cận nguồn tài chính dễ dàng hơn với khoản vay trị giá 320 tỷ đồng - khoản vay đầu tiên của IFC dành riêng cho việc cấp vốn cho các DNVVN ở Việt Nam. Ngoài khoản vay dài hạn bằng tiền đồng này, IFC cũng sẽ cung cấp cho Techcombank một hạn mức tài trợ xuất nhập khẩu trị giá 10 triệu USD và các dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cho DNVVN. Hạn mức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu là một phần trong chương trình Tài Chính Thương Mại Toàn Cầu của IFC.

  Bà Lưu Thị Ánh Xuân, phó tổng giám đốc Techcombank nói: “Techcombank hiện đang phục vụ hơn 20.000 DNVVN, chiếm tỷ trọng 65% trong cơ cấu vốn vay của ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng cho DNVVN sẽ tiếp tục là một trọng tâm hoạt động trong chiến lược của Techcombank. Chúng tôi hiện đang cung cấp các gói sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của DN, từ những sản phẩm truyền thống như cho vay vốn lưu động, tài trợ xuất nhập khẩu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ tài khoản đến các sản phẩm mới như bao thanh toán, tài chính kho vận, tài trợ nhà cung cấp và nhà phân phối. Với các khoản vay và dịch vụ tư vấn từ IFC, Techcombank hy vọng nâng cao hơn nữa khả năng hỗ trợ, cấp vốn cho các DNVVN”.

  Ông Sin Foong Wong, giám đốc quốc gia IFC Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết: “Mối quan hệ đối tác này với Techcombank đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các DNVVN ở Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính vì rất nhiều DN tư nhân hiện vẫn chưa được tiếp cận nguồn vốn của các ngân hàng một cách đầy đủ. Thông qua khoản vay cho DNVVN này chúng tôi hy vọng khuyến khích các nguồn vốn thương mại khác cho DNVVN vay ”.  

  IFC bắt đầu cộng tác với Techcombank từ năm 2001 và đã từng tư vấn Techcombank trong việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi, bao gồm phát triển nghiệp vụ ngân hàng cho DNVVN. Từ đó, nhiều hoạt động hợp tác đã diễn ra tốt đẹp, trong đó có sự kiện nói trên. Sắp tới đây, IFC cũng sẽ xem xét mở rộng thêm mối quan hệ với Techcombank thông qua việc hỗ trợ tài chính và tư vấn trong lĩnh vực cho vay mua nhà, các dự án sử dụng năng lượng hiệu quả và các sản phẩm thị trường vốn khác.

  Theo IFC và Techcombank

  ID: O0804_1