• Thứ Sáu, 18/04/2008 15:19 (GMT+7)

  Hợp tác 3 bên: Sở BCVT TPHCM, Đài TH TPHCM HTV và TC Thế Giới Vi Tính - PCW VN

  Ngày 18/4/2008, sở BCVT TP.HCM đã tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chuyên mục “1001” về CNTT–TT định kỳ trên HTV với tạp chí Thế Giới Vi Tính và HTV.

  Đây là chuyên mục đã được sở BCVT TP.HCM hợp tác với ban Khoa Giáo, đài Truyền Hình TP.HCM xây dựng và phát sóng định kỳ hàng tháng trên HTV 7 và HTV 9 trong năm 2006. Năm 2008, sở BCVT TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện chuyên mục truyền hình về CNTT–TT trên HTV. Để chuyên mục có tính mới, hấp dẫn, thông tin đa dạng và chuyên nghiệp, bên cạnh việc tiếp tục hợp tác với ban Khoa Giáo, HTV, sở BCVT phối hợp với tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam trong công tác xây dựng nội dung, cung cấp thông tin về tình hình thị trường và hoạt động CNTT–TT trong nước và thế giới cho chương trình.

  Nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, sở BCVT TP.HCM đã tiến hành tổ chức buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 bên là sở BCVT TP.HCM; ban Khoa Giáo, đài Truyền Hình TP.HCM và tạp chí Thế Giới Vi Tính về thực hiện chuyên mục truyền hình 1001. Mục tiêu của chuyên mục truyền hình 1001 là nhằm  tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức xã hội và cộng đồng về CNTT–TT, khuyến khích và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đối tượng hướng tới của chuyên mục 1001 là các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, người sử dụng, sinh viên, học sinh.

  Chủ đề chung gồm 4 nhóm chính:

  • Nhóm 1: Hạ tầng viễn thông – Internet
  • Nhóm 2: Công nghiệp - Dịch vụ
  • Nhóm 3: Ứng dụng CNTT
  • Nhóm 4: Đào tạo.

  Chuyên mục có kết cấu 4 phần, trong đó:

  • Phần 1: Điểm tin
  • Phần 2: Bình luận
  • Phần 3: Cận cảnh
  • Phần 4: Siêu thị số

  Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 12h40 thứ Bảy và 10h40 Chủ Nhật trên HTV9, tần suất 2 tuần/số với thời lượng 20 phút/số. Ngoài ra, chuyên mục còn được đăng tin, bài trên chuyên trang của tạp chí Thế Giới Vi Tính sê-ri B ra ngày 1 hàng tháng.

  Theo bản ghi nhớ, các bên cùng đề xuất chủ đề, nội dung và cách thức thể hiện cho chuyên mục; sở BCVT là bên quyết định cuối cùng căn cứ định hướng và mục tiêu thực hiện tuyên truyền trong lĩnh vực CNTT–TT; HTV và tạp chí Thế Giới Vi Tính cùng phối hợp triển khai thực hiện chuyên mục căn cứ vào chủ đề, nội dung và cách thức thể hiện chuyên mục mà sở BCVT TP.HCM đã thống nhất; HTV chịu trách nhiệm duyệt nội dung cho từng chương trình cụ thể trước khi chương trình được phát sóng; sở BCVT TP.HCM ký kết hợp đồng hợp tác với mỗi bên trong thực hiện chuyên mục. Cụ thể:

  • Sở BCVT TP.HCM định hướng, góp ý xây dựng chương trình; cung cấp thông tin và hỗ trợ khi cần thiết; có các văn bản giới thiệu đến các cơ quan khi cần thiết để phục vụ cho việc thực hiện chương trình; chuẩn bị kinh phí thực hiện
  • Tạp chí Thế Giới Vi Tính lập kế hoạch nội dung và kế hoạch triển khai chuyên mục, xây dựng đề cương chuyên mục; chuẩn bị nguồn tư liệu cung cấp cho việc thực hiện chương trình (tư liệu về tình hình thị trường và hoạt động CNTT–TT trong nước và thế giới bằng hình ảnh, thông tin, số liệu …); mời các chuyên gia về lĩnh vực CNTT trong nước và quốc tế tham gia chương trình, tọa đàm; phối hợp với HTV, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện các phóng sự, phỏng vấn…; cử nhân sự theo dõi và chuyên trách thực hiện chuyên mục; đảm bảo thực hiện chuyển thể từ nội dung phát sóng trong chương trình truyền hình sang nội dung bài viết trên chuyên trang tạp chí Thế Giới Vi Tính sê-ri B; giới thiệu và tìm người dẫn chương trình có chuyên môn; thể hiện rõ nội dung hợp tác của 2 bên trong chuyên trang bài viết, có phần giới thiệu về thời gian phát sóng của chuyên mục trên đài truyền hình; tham gia thực hiện, duyệt chương trình; đứng tên là đơn vị tham gia thực hiện chương trình
  • Đài Truyền Hình TP.HCM lập kịch bản chi tiết, đạo diễn, quay phim, dàn dựng chương trình; chuẩn bị nguồn tư liệu cung cấp cho việc thực hiện chương trình (tư liệu về tình hình thị trường và hoạt động CNTT – TT trong nước và thế giới bằng hình ảnh, thông tin, số liệu…); phối hợp với tạp chí Thế Giới Vi Tính thực hiện sản xuất và phát sóng chương trình đúng theo tiến độ và đảm bảo chất lượng.

  Chuyên mục 1001, số đầu tiên với chủ đề về đào tạo và chức danh lãnh đạo CNTT (CIO) sẽ được phát sóng vào lúc 12h40 thứ 7 ngày 3/5/2008 và phát lại vào lúc 10h40 chủ nhật ngày 4/5/2008 trên HTV9.

  Sở BCVT TP.HCM – TGVT - HTV

  ID: O0804_1