• Thứ Hai, 21/04/2008 19:06 (GMT+7)

  Trình tự, thủ tục sử dụng quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Nhân Lực CNTT TP.HCM

  Hội đồng Quản Lý quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Nhân Lực CNTT TP.HCM vừa có hướng dẫn về trình tự thủ tục tài trợ và cho vay của Quỹ.

  Văn phòng của Quỹ là sở BCVT TP.HCM; 59 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM; ĐT: (08)210.2224; Fax: (08)822.3653; Email: quynhanluccntt@ict-hcm.gov.vn. Bộ phận hướng dẫn thực hiện và giải ngân là phòng Quản Lý Nguồn Vốn Uỷ Thác, quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị TP.HCM (HIFU); 33-39 Pasteur, Q.1, TP.HCM; ĐT: (08)821.4244; Fax: (08)821.4243.

  Minh hoạ: Sinh viên ĐH Quốc Tế RMIT Việt Nam ngày tốt nghiệp...
  Trình tự, thủ tục tài trợ

  Đối tượng tài trợ: TP.HCM thành lập các giải thưởng CNTT dành cho các học viên và chuyên viên xuất sắc nhằm mục đích khuyến khích phát triển nhân tài CNTT. Thẩm quyền quyết định việc tài trợ mức tài trợ hàng năm không quá 500 triệu đồng do chủ tịch hội đồng Quản Lý Quỹ xem xét phê duyệt; mức tài trợ lớn hơn 500 triệu đồng do hội đồng quản lý Quỹ trình UBND TP.HCM xem xét phê duyệt.

  Các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng nhận tài trợ gửi hồ sơ đề nghị tài trợ cho ban điều hành Quỹ bao gồm (5 bộ, theo mẫu): văn bản đề nghị tài trợ; phương án hoặc dự án sử dụng vốn tài trợ; hồ sơ cá nhân/pháp lý doanh nghiệp. Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị tài trợ, các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng nhận tài trợ nhận kết quả phê duyệt tài trợ tại ban điều hành Quỹ. Trong trường hợp được duyệt tài trợ, bên nhận tài trợ tiến hành lập hồ sơ giải ngân theo quy định hướng dẫn của HIFU. HIFU sẽ tiến hành giải ngân vốn tài trợ ngay sau khi bên nhận tài trợ hoàn thành hồ sơ giải ngân, HIFU chuyển tiền trực tiếp cho bên nhận tài trợ.

  Trình tự, thủ tục cho vay

  Đối tượng cho vay: (a) các đơn vị đào tạo có nhu cầu vay vốn cho học viên vay lại để theo học các chương trình đào tạo mà đơn vị tổ chức; (b) doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nhằm bổ sung, nâng cao trình độ của nhân viên theo học các chương trình đào tạo công nghệ thông tin thuộc danh mục hỗ trợ của Quỹ. Thẩm quyền quyết định cho vay: mức vay dưới 200 triệu đồng: do chủ tịch hội đồng Quản Lý Quỹ xem xét phê duyệt; mức cho vay từ 200 triệu đồng đến mức cho vay tối đa (10% vốn của Quỹ) do hội đồng Quản Lý Quỹ xem xét phê duyệt.

  Đơn vị (a) lập hồ sơ vay vốn nộp cho ban điều hành Quỹ. Hồ sơ vay vốn gồm (3 bộ đối với số tiền vay không quá 200 triệu đồng, và 6 bộ đối với số tiền vay từ 200 triệu đồng trở lên (theo mẫu)): giấy đề nghị vay vốn; phương án/dự án vay vốn; hồ sơ pháp lý của đơn vị (phụ lục). Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ vay vốn, đơn vị vay vốn nhận kết quả phê duyệt vay vốn tại ban điều hành Quỹ. Trong trường hợp được duyệt vay vốn, đơn vị vay vốn tiến hành lập hồ sơ giải ngân theo quy định hướng dẫn của HIFU. Mức cho vay tối đa không vượt quá 10% vốn của quỹ Phát Triển Nhân Lực tại thời điểm vay vốn. Lãi suất cho vay là 0%/năm. Thời hạn cho vay là 3 năm, thời gian ân hạn trả nợ gốc tối đa không quá 1 năm.

  Đơn vị (b) lập hồ sơ vay vốn nộp cho ban điều hành Quỹ. Hồ sơ vay vốn gồm (3 bộ đối với số tiền vay không quá 200 triệu đồng, và 6 bộ đối với số tiền vay từ 200 triệu đồng trở lên (theo mẫu)): giấy đề nghị vay vốn; phương án vay vốn; hồ sơ pháp lý của đơn vị. Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ vay vốn, đơn vị vay vốn nhận kết quả phê duyệt vay vốn tại ban điều hành Quỹ. Trong trường hợp được duyệt vay vốn, đơn vị vay vốn tiến hành lập hồ sơ giải ngân theo quy định hướng dẫn của HIFU. Mức cho vay tối đa 70% học phí, tương đương tối đa là 100 triệu đồng. Lãi suất cho vay là 0%/năm. Thời hạn cho vay 3 năm, thời gian ân hạn trả nợ gốc không quá 1 năm. Trường hợp kết thúc thời gian đào tạo mà học viên không tốt nghiệp hoặc tự ý bỏ học thì doanh nghiệp phải hoàn trả 100% học phí được vay và lãi suất đã được quy định trong hợp đồng tín dụng.

  Đảm bảo tiền vay

  Đơn vị vay vốn phải thực hiện đảm bảo tiền vay bằng các hình thức thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Giá trị tài sản đảm bảo tiền vay tối thiểu là 70% tổng số vốn vay. Tài sản đảm bảo tiền vay của  bên vay hoặc bên bảo lãnh bao gồm động sản, bất động sản, các loại giấy tờ có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu… hoặc các tài sản đảm bảo khác theo quy định hiện hành của Nhà Nước. Việc bảo đảm tiền vay được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

  Thu hồi vốn vay

  Việc thu hồi vốn vay được thực hiện theo lịch trả nợ được quy định trong hợp đồng tín dụng ký kết giữa bên vay và quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Nhân Lực CNTT.

  Chuyển nợ quá hạn

  Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu bên vay không trả nợ đúng hạn thì HIFU sẽ tự động chuyển toàn bố số dư nợ sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn. HIFU có trách nhiệm lập thông báo nợ quá hạn gửi cho bên vay. HIFU có trách nhiệm đôn đốc yêu cầu bên vay có các biện pháp huy động các nguồn vốn để hoàn trả nợ cho quỹ Phát Triển Nhân Lực. Nếu bên vay cố tình trì hoãn, không trả nợ Quỹ thì HIFU gửi thông báo cho ban điều hành Quỹ và tư vấn hướng xử lý để trình cấp thẩm quyền duyệt vay xem xét, quyết định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay hiện hành được áp dụng đối với các đối tượng có tính lãi vay (2%/năm) thuộc quỹ Phát Triển Nhân Lực.

  Trách nhiệm của các đối tượng hỗ trợ

  Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tài chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị và phương án sử dụng vốn vay; sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng các quy định của Nhà Nước; chịu trách nhiệm trả vốn và lãi đầy đủ theo đúng thời hạn được nêu trong hợp đồng vay vốn. Trong mọi trường hợp xảy ra đối với người vay vốn của doanh nghiệp (trừ những trường hợp do nguyên nhân khách quan gây ra mà tổ chức, cá nhân vay vốn bị chết, mất tích, hoặc không có khả năng trả nợ do mất khả năng lao động), tổ chức phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các khoản vay của mình nếu không thực hiện đúng theo các điều kiện nêu trong hợp đồng vay vốn.

  Theo quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Nhân Lực CNTT TP.HCM

  ID: O0804_1