• Thứ Bảy, 10/05/2008 11:21 (GMT+7)

  Khởi động cổng thông tin tương tác

  ĐH Quốc Gia TP.HCM là ĐH đầu tiên thực hiện cổng thông tin tương tác trên nền công nghệ điện toán cụm ảo đối mới sáng tạo trong giảng dạy môn 'khoa học dịch vụ'.

  Hình minh hoạ.
  Ngày 9/5/2008, IBM khởi động cổng đổi mới sáng tạo thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam trên nền công nghệ điện toán cụm ảo. Các cơ quan,tổ chức Chính Phủ Việt Nam và các trường ĐH sẽ sử dụng cổng thông tin tương tác trực tuyến này để xây dựng các chương trình đào tạo về quản lý kỹ thuật ‘khoa học dịch vụ’ (SSME – Service Science, Management and Engineering). Đây là chương trình giảng dạy và nghiên cứu tích hợp các lĩnh vực như khoa học máy tính, kỹ thuật, khoa học quản lý, chiến lược kinh doanh và khoa học xã hội.

  Cũng ngày 9/5/2008, IBM và ĐH Quốc Gia TP.HCM ký bản ghi nhớ về việc kết hợp thực hiện giảng dạy và phổ biến SSME và chương trình dịch vụ CNTT (ITSC – IT Service Curriculum) cho các đối tượng sinh viên và chuyên gia CNTT. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng nền tảng tương tác trực tuyến được đưa vào sử dụng trong GDĐT chương trình SSME và ITSC. ĐH Quốc Gia TP.HCM là ĐH đầu tiên trong cả nước sẽ thực hiện chương trình này với sự hỗ trợ của IBM. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh vào các môn học ITSC nhằm đào tạo sinh viên và các chuyên gia tích cực sử dụng công nghệ trong ngành dịch vụ và quản lý tài nguyên nhân lực, tài sản cũng như các quy trình dịch vụ. 

  Để xây dựng và duy trì một lực lượng nhân lực CNTT có kỹ năng cao và khả năng cạnh tranh lớn, Chính Phủ Việt Nam có kế hoạch thực hiện các chương trình đào tạo nêu trên ở quy mô toàn quốc với sự kết hợp thực hiện và hỗ trợ của bộ GDĐT, bộ KHCN và bộ TTTT. Các chương trình này sẽ bao gồm các các khóa học về dịch vụ CNTT, cung cấp các công cụ phần mềm miễn phí và các nghiên cứu kinh doanh điển hình có quy mô và nội dụng sát thực.

  Cổng đổi mới sáng tạo chạy trên nền IBM Idea Factory, một ứng dụng dịch vụ phần mềm xã hội Web2.0. IBM Idea Factory hoạt động trong môi trường điện toán cụm ảo, hỗ trợ kết nối ảo với các chuyên gia và các cộng đồng khoa học trực tuyến nhằm sáng tạo ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và tạo môi trường tranh luận, trao đổi ý kiến. Các công cụ trực tuyến thời gian thực giúp người dùng tiết kiệm thời gian di chuyển, đây là một lợi thế tuyệt vời đối với các cộng đồng nghiên cứu phân tán ở các vùng miền. Điện toán cụm ảo là một cơ sở hạ tầng CNTT trong đó các nguồn thông tin được ảo hóa và được biến thành dịch vụ để người dùng truy cập. Trung tâm điện toán cụm ảo đầu tiên của IBM được thành lập tại trung tâm nghiên cứu Almaden của IBM ở thung lũng Silicon vào tháng 6/2007.

  Theo IBM Việt Nam

  ID: O0805_1