• Thứ Ba, 13/05/2008 17:39 (GMT+7)

  Khởi động xét thưởng Huy Chương Vàng, Top 5 CNTT-TT Việt Nam 2008

  Năm nay, Hội Tin Học TP.HCM - HCA tiếp tục bình chọn và trao Huy Chương Vàng và Top 5 CNTT-TT 2008 cho những doanh nghiệp trong và ngoài nước về CNTT-TT.

  Trao giải Huy Chương Vàng CNTT-TT 2007 tại khách sạn New World, TP.HCM, tháng 7/2007. Tư liệu của TGVT-PCW Vietnam.
  HCA sẽ trao Huy Chương Vàng và danh hiệu Top 5 CNTT-TT Việt Nam 2008 tại lễ long trọng trong sự kiện “Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam 2008 & Vietnam ComputerElectronics World Expo 2008”.

  Huy Chương Vàng CNTT-TT Việt Nam 2008

  Huy Chương Vàng CNTT-TT Việt Nam 2008 chia làm 5 nhóm, gồm 9 loại huy chương. Kết quả sản xuất - kinh doanh dự xét thưởng được tính trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12/2007 vượt hạn mức quy định dưới đây:

  A. Huy Chương Vàng phần cứng: Cấp cho đơn vị sản xuất, lắp ráp phần cứng có tổng doanh số năm 2007 trên 100 tỷ đồng đối với tất cả các thiết bị CNTT-TT có thương hiệu đã đăng ký do đơn vị sản xuất hoặc lắp ráp tại Việt Nam

  B. Huy Chương Vàng đơn vị bán lẻ: Cấp cho đơn vị bán lẻ sản phẩm CNTT-TT (trừ sản phẩm điện tử, điện tử gia dụng, ĐTDĐ) có tổng doanh số năm 2007 trên 300 tỷ đồng (không kể doanh số bán sỉ và bán theo dự án)

  C. Huy Chương Vàng Internet: Cấp cho đơn vị cung cấp dịch vụ Internet có tổng doanh số dịch vụ năm 2007 trên 200 tỷ đồng

  D. Huy Chương Vàng phần mềm:

  1. Huy Chương Vàng đơn vị phần mềm: có tổng doanh số bán hàng của tất cả các sản phẩm phần mềm kể cả dịch vụ phần mềm năm 2007 trên 20 tỷ đồng
  2. Huy Chương Vàng đơn vị gia công xuất khẩu phần mềm: có tổng doanh số gia công xuất khẩu phần mềm năm 2007 trên 2 triệu USD
  3. Huy Chương Vàng sản phẩm phần mềm: có doanh số bán hàng năm 2007 trên 800 triệu đồng cho CD (phát hành rộng rãi) và trên 1,6 tỷ đồng cho các loại sản phẩm phần mềm khác
  4. Huy Chương Vàng sản phẩm phần mềm triển vọng: xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường từ năm 2006, trong năm 2007 có 5 khách hàng trở lên và doanh số năm 2007 trên 500 triệu đồng trở lên
  5. Huy Chương Vàng đơn vị phần mềm khởi nghiệp thành công: thành lập sau ngày 1/1/2006, có doanh số phần mềm/dịch vụ năm 2007 là 1,5 tỷ đồng trở lên và tốc độ tăng trưởng so với năm 2006 trên 25%.

  E. Huy Chương Vàng đào tạo: Cấp cho đơn vị đào tạo CNTT có doanh số năm 2007 trên 20 tỷ đồng.

  Top 5 CNTT-TT Việt Nam 2008

  Năm nay, HCA cũng tiếp tục tổ chức xét chọn Top 5 CNTT-TT Việt Nam 2008 trong một số lĩnh vực CNTT-TT.

  Các pháp nhân hoặc tổ chức hành chính, các đơn vị hoạt động dưới cùng một thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam (kể cả các công ty nước ngoài có sản phẩm bán tại thị trường Việt Nam) đều được tham gia. Tiêu chuẩn xét chọn dựa trên doanh số năm 2007 của đơn vị (báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1/1/2007 đến 31/12/2007.

  Có 8 nhóm lĩnh vực:

  1. Top 5 đơn vị CNTT-TT hàng đầu: gộp chung toàn bộ doanh số năm 2007 liên quan đến CNTT-TT (trừ doanh số sản phẩm ĐTDĐ và cước Internet)
  2. Top 5 đơn vị bán lẻ CNTT-TT hàng đầu: chỉ tính doanh số bán lẻ sản phẩm CNTT-TT năm 2007 (không kể doanh số bán sỉ và theo hợp đồng dự án)
  3. Top 5 đơn vị dịch vụ Internet, viễn thông hàng đầu: toàn bộ doanh số năm 2007 liên quan đến viễn thông, dịch vụ Internet
  4. Top 5 đơn vị sản xuất phần cứng CNTT-TT hàng đầu: doanh số năm 2007 của thiết bị phần cứng được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam
  5. Top 5 thương hiệu máy tính Việt Nam hàng đầu: doanh số năm 2007 của máy tính thương hiệu Việt Nam đã được đăng ký và được sản xuất, lắp tại Việt Nam
  6. Top 5 đơn vị phần mềm hàng đầu: doanh số năm 2007 của phần mềm và dịch vụ phần mềm 
  7. Top 5 đơn vị gia công xuất khẩu phần mềm hàng đầu: doanh số xuất khẩu, gia công phần mềm nước ngoài năm 2007
  8. Top 5 đơn vị đào tạo CNTT-TT hàng đầu: doanh số năm 2007 về đào tạo CNTT.

  Mỗi lĩnh vực chọn ra 5 đơn vị có doanh số cao nhất vào danh sách Top 5 CNTT-TT Việt Nam 2008. Chỉ xét Top 5 nếu có trên 5 đơn vị đăng ký; dưới 5 đơn vị đăng ký chỉ xét Top 1.

  Điều kiện dự xét thưởng

  Áp dụng cho tất cả các đơn vị trong và ngoài nước hoặc cá nhân có sản phẩm CNTT-TT (riêng đối với các công ty nước ngoài có đại diện tại Việt Nam sẽ được áp dụng với những sản phẩm và dịch vụ bán tại thị trường Việt Nam), có hồ sơ dự thi gửi ban tổ chức bao gồm: Phiếu đăng ký dự xét thưởng Huy Chương Vàng CNTT-TT Việt Nam 2008; Top 5 CNTT-TT Việt Nam 2008 (theo mẫu của HCA); Tài liệu đính kèm (bản sao): Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 (từ 1/1/2007 đến 31/12/2007) và chứng từ hóa đơn kèm theo tùy theo từng lĩnh vực.

  Do trong một hợp đồng hay chứng từ thanh toán có thể có nhiều món hàng, đơn vị cần phải tách riêng doanh số của từng lĩnh vực tham dự xét thưởng. Nếu trong trường hợp kiểm tra phát hiện số liệu không rõ ràng, BTC sẽ hủy bỏ hồ sơ dự xét thưởng.

  Lệ phí xét chọn và cấp chứng nhận Huy Chương Vàng và Top 5: 5.000.000đ (Giảm 1.000.000đ đối với đơn vị hội viên HCA; Giảm 1.000.000đ với đơn vị tham gia triển lãm). Đơn vị không lọt vào danh sách đoạt giải sẽ được hoàn trả lại 50% lệ phí.Doanh nhgiệp nộp hồ sơ và đóng lệ phí trước ngày 15/6/2008.

  Liên hệ: HCA, 79 Trương Định, Q.1, TP.HCM, ĐT: (08)822.2876; Fax: (08)825.0053; email: hca@hcm.vnn.vn; website: www.hca.org.vn.

  Theo HCA

  ID: O0805_1