• Thứ Hai, 19/05/2008 16:25 (GMT+7)

  Sở KHCN Đồng Nai: Lần đầu tiên dự lễ kỷ niệm từ xa

  Ngày 16/5/2008, sở KHCN Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Sở cho 12 nhân viên trung tâm Phần Mềm 2 tại TP.HCM (thuộc Sở) dự lễ kỷ niệm từ xa.

  Nhân viên trung tâm Phần Mềm 2 tại TP.HCM của sở KHCN tỉnh Đồng Nai dự lễ kỷ niệm 30 thành lập Sở từ xa.

  Đây là lần đầu tiên một buổi lễ kỷ niệm có người tham dự từ xa, đánh dấu bước phát triển hiện đại hoá của sở KHCN Đồng Nai. Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Sáng, giám đốc sở KHCN tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày thành lập đến nay, cơ quan đã 4 lần đổi tên: từ ban KKKT; uỷ ban KHKT; sở KH-CN-MT; và nay là sở KHCN.

  Qua nhiều năm phát triển, đến nay sở KHCN tỉnh Đồng Nai đã thu hoạch được nhiều thành tựu quan trọng, có tổng số cán bộ từ 34 người (năm 2003) tăng lên 140 người (năm 2008). Sở đã phát triển thêm nhiều đơn vị trực thuộc như: trung tâm Phát Triển Phần Mềm, văn phòng 2 tại TP.HCM, phòng Tiết Kiệm Năng Lượng, phòng Thông Báo và Hỏi Đáp về rào cản kỹ thuật trong thương mại; hội đồng Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng. Sở cũng đã làm được nhiều chương trình, đề tài, dự án đầu tư được đưa vào triển khai thực hiện nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

  Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2003 đến nay có 113 đề tài thuộc nhiều lĩnh vực được nghiên cứu ứng dụng, chiếm tỷ lệ 37% trên tổng số đề tài trong 30 năm qua. Công tác quản lý nhà nước về KHCN được đẩy mạnh đều khắp các họat động. Ông Sáng nhấn mạnh, trong thời gian tới Sở sẽ tập trung hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Tỉnh Đảng Bộ Đồng Nai lần thứ 8.

  Ông Nguyễn Bá Ngọc Sơn, phụ trách trung tâm Phát Triển Phần Mềm 2 tại TP.HCM cho biết, giá đầu tư trang thiết bị ban đầu cho hệ thống "Hội nghị trực tuyến" là 7.000USD. Hệ thống sẽ giúp hạn chế được thời gian và kinh phí đi lại cho cả nhân viên và lãnh đạo. Hàng tuần lãnh đạo không phải chạy từ Đồng Nai lên TP.HCM để họp giao ban mà có thể ngồi họp ngay tại phòng của lãnh đạo. Hệ thống này sẽ được sử dụng lâu dài và thường xuyên trong các cuộc hội họp và giao ban quan trọng của trung tâm và Sở.

  Hải Thanh

  ID: O0805_1