• Thứ Sáu, 30/05/2008 09:48 (GMT+7)

  Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm bảo hộ SHTT

  Ngày 29/5/2008, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo về bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Thái Lan, do cục SHTT Việt Nam và cơ quan SHTT Thái Lan tổ chức.

   

  Hội thảo "Bảo hộ SHTT ở Thái Lan"
  Nhiều kinh nghiệm về SHTT của Thái Lan đã được chia sẻ tại hội thảo như: xu hướng bảo hộ và khai thác tài sản SHTT nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các DN Thái Lan; kinh nghiệm trong việc phát triển chiến lược SHTT ở các DN vừa và nhỏ; chiến lược quốc gia trong việc cải thiện vấn đề phát triển và sử dụng tài sản SHTT trong DN; chính sách trong việc hỗ trợ bảo hộ và khai thác các chỉ dẫn địa lý…

  Ở Thái Lan, DN nhỏ là loại DN sản xuất và dịch vụ có 50 nhân sự, tài sản là 50 triệu bạt (gần khoảng 2 triệu USD); DN bán buôn có 25 nhân sự và tài sản là 50 triệu bạt; DN bán lẻ có nhân sự 15 người và tài sản là 30 triệu bạt; DN vừa là DN sản xuất và dịch vụ có nhân sự từ 51 đến 200 người và tài sản phải là 50 đến 200 triệu bạt; DN bán buôn có nhân sự từ 26 đến 51 người và tài sản từ 50 - 100 triệu bạt, và DN bán lẻ có nhân sự từ 16 đến 30 người, tài sản từ 30 đến 60 triệu bạt.

  Bà Kajit Sukhum, giám đốc bộ phận khuyến khích và phát triển SHTT đã giới thiệu “Kinh nghiệm phát triển chiến lược SHTT của các DN vừa và nhỏ (SME) Thái Lan”. Thái Lan có đến 99,5% DN là SME. Tổng kim ngạch XNK của SME chiếm gần 30% và chiếm gần 40% giá trị GDP. Những trở ngại trong bảo hộ SHTT của SME Thái Lan là: đối với các vấn đề thực tế, sản xuất theo hợp đồng, thiếu kiến thức và lợi ích, chi phí để thực hiện cả hoạt động nội bộ và bên ngoài quá cao; DN không có chiến lược tiếp thị và chiến lược bán hàng; nhà sáng chế không phải là người sản xuất; người sản xuất không quan tâm đến nhà sáng chế; có quá nhiều rủi ro liên quan. Từ đó dẫn đến đăng ký SHTT không theo quy mô, chủ sở hữu quyền SHTT không nhất thiết là doanh nghiệp; bản quyền và bí mật kinh doanh không cần đăng ký.

  Đứng trước thực trạng này, Chính Phủ Thái Lan đã phải đặt ra mục tiêu và chiến lược để phát triển SHTT trong SME. Mục tiêu của Thái Lan là giúp các SME nâng cao được nhận thức về SHTT, nâng cao kiến thức về SHTT và thúc đẩy đăng ký, thương mại hoá tài sản trí tuệ. Kế hoạch hành động của Thái Lan là: quảng cáo và tuyên truyền về SHTT, kết hợp với các trưng bày và kể câu chuyện thành công. Cùng với  kế hoạch này là đào tạo và tổ chức hội thảo, khảo sát nghiên cứu, tư vấn và cố vấn. Cuối cùng là hỗ trợ SME về tài chính và thương mại hoá.

  Hải Anh

  ID: O0805_1