• Thứ Sáu, 06/06/2008 16:58 (GMT+7)

  Khoá học quản trị viên hệ thống Linux của SaigonCTT

  Chương trình 2 học kỳ do Linux Professional Institute (LPI) xây dựng cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các phiên bản của Linux. 

  Chương trình đáp ứng nhu cầu của các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ quản trị viên hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1). Chương trình cung cấp kiến thức căn bản nhưng quan trọng trong các lĩnh vực: Phần cứng và kiến trúc hệ thống; cài đặt và quản lý Linux; các lệnh của GNU và UNIX; hệ thống tập tin và các chuẩn theo cấp; khởi động và quản lý tiến trình; quyền truy cập; TCP/IP; DFS; cấu hình thiết bị; quản lý dịch vụ mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail); xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi…

  Chương trình quản trị viên hệ thống Linux dành cho kỹ thuật viên máy tính, mạng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và xử lý sự cố hệ thống máy chủ và máy trạm Linux; các đối tượng muốn làm quen, sử dụng và cấu hình máy trạm làm việc Linux; các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI –Level 1.

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được tất cả các kiến thức và kỹ năng yêu cầu của chứng chỉ LPI Level 1, bao gồm: triển khai một máy trạm làm việc Linux với các tính năng về đồ họa, vi tính văn phòng…; vận hành hệ thống: cài đặt,  cấu hình, quản trị, xử lý sự cố…; vận hành hệ thống Linux: cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, cấu hình các thiết bị…; kỹ năng cơ bản liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, SSH, NTP…

  Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học của SaigonCTT; có đủ kiến thức và kỹ năng (học 2 khoá Linux Professional Institute (LPI) 101 và LPI 102) để thi đạt chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 1 qua trung tâm khảo thí trực tuyến Prometric hoặc VUE  tại SaigonCTT. Để thành công trong khóa học, học viên cần kiến thức cơ bản về máy tính và CNTT; khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh. Chương trình (LPI 101 và LPI 102) gồm 80 tiết học. Học phí khoá học LPI 101 (40 giờ) là 350 USD, học phí ưu đãi là 250 USD/học viên. Khoá học khai giảng ngày 14/6/2008 và học vào các thứ Bảy từ 8h30 đến 17h15.

  Theo SaigonCTT

  ID: O0806_1