• Thứ Sáu, 27/06/2008 17:18 (GMT+7)

  Cisco hướng tới cắt giảm 25% bức xạ khí nhà kính vào năm 2012

  Ngày 25/6/2008, Cisco đã công bố mục tiêu cắt giảm 25% bức xạ khí nhà kính (GHG) trong hoạt động toàn cầu của công ty, hướng tới đạt được mục tiêu vào năm 2012.

  Cisco sẽ lấy sức mạnh công nghệ để đạt được những mục tiêu này và để minh chứng rằng khách hàng cũng có thể làm như vậy. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Cisco John Chambers đã khái quát về kế hoạch này tại Cisco Live! - hội nghị thường niên của công ty về CNTT-TT. Ông Chambers đã thảo luận về những hiệu ứng của CNTT-TT đối với những thách thức về môi trường thế giới và nêu cam kết của Cisco về sự bền vững trong hoạt động của công ty, về văn hóa, sản phẩm và các giải pháp của khách hàng.  

  “Mọi công ty đều phải có trách nhiệm đối với vấn đề thay đổi khí hậu và tối thiểu hóa ảnh hưởng của hoạt động của mình đối với môi trường”, Chambers tuyên bố.  “Cisco đang giải quyết thách thức này không chỉ bằng cách hạn chế bức xạ khí nhà kính của bản thân công ty mà còn sử dụng ưu thế về sức mạnh của công nghệ mạng để quản lý những mối quan ngại về môi trường một cách tốt hơn. Nhờ triển khai các giải pháp CNTT tiên tiến và sử dụng mạng như một nền tảng cho quản lý môi trường trong thế kỷ 21, chúng tôi tin tưởng rằng có thể làm giảm đáng kể mức độ bức xạ khí nhà kính và giúp các khách hàng của chúng tôi đạt được các mục đích phát triển bền vững của mình”.

  Trong năm 2007, tổng mức bức xạ khí nhà kính của Cisco là 832.000 tấn CO2 quy đổi (CO2e). Mức bức xạ này bao gồm cả bức xạ từ các nhà máy do Cisco sở hữu hoặc thuê, phương tiện giao thông, và việc đi lại trên phạm vi toàn cầu của Cisco. Với công bố mới, Cisco hướng đến cắt giảm bức xạ GHG của mình vào năm 2012 xuống 543.000 tấn CO2e.

  Tại các phòng thí nghiệm và trung tâm dữ liệu của Cisco – những bộ phận chiếm những phần trăm rất lớn về sử dụng năng lượng của Cisco - công ty sẽ triển khai nhiều kỹ thuật khác nhau. Những kỹ thuật này bao gồm thực hiện những phép đo kiểm chi tiết về luồng năng lượng, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm có hiệu quả hơn, sử dụng “mạng ảo" để lưu trữ dữ liệu, bổ sung các khối phân phối điện thông minh có thể tự động tắt những chiếc máy không được sử dụng, nâng cấp các hệ thống điện và cơ khí trong các tòa nhà. Cisco cũng sẽ gia tăng mức độ sử dụng các công nghệ cộng tác như là Cisco TelePresence và Cisco WebEx để giảm bớt yêu cầu đi lại, một hoạt động chiếm tới 27% mức độ bức xạ GHG của Cisco.

  “Bằng cách triển khai một hệ thống quản lý tòa nhà thông minh dựa trên giao thức IP, Cisco đang xây dựng mô hình của thế kỷ 21, trách nhiệm môi trường thông qua mạng cho phép chúng ta quản lý và báo cáo về sự tiến bộ của những cam kết của mình một cách tốt hơn”, Laura Ipsen, đồng chủ tịch của uỷ ban Sinh Thái của Cisco kiêm phó chủ tịch cao cấp phụ trách chính sách toàn cầu và quan hệ chính phủ của Cisco cho biết. Cuối cùng, Cisco đang áp dụng những tiêu chuẩn về môi trường vào các thiết kế địa điểm mới cũng như nâng cấp các địa điểm hiện có và mua sắm thêm những khối lượng năng lượng tái tạo được nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực hoạt động của công ty. Trong năm 2008, Cisco được dự báo là sẽ mua xấp xỉ 460 triệu kWh năng lượng tái tạo được trên toàn thế giới.

  Theo Cisco Việt Nam

  ID: O0806_1