http://gamek.vn) vừa cho ra mắt tính năng tạo blog cho bạn đọc và đông đảo game thủ ở Việt Nam" /> http://gamek.vn) vừa cho ra mắt tính năng tạo blog cho bạn đọc và đông đảo game thủ ở Việt Nam"/> http://gamek.vn) vừa cho ra mắt tính năng tạo blog cho bạn đọc và đông đảo game thủ ở Việt Nam" />