• Thứ Ba, 29/07/2008 17:31 (GMT+7)

  Agifish sử dụng bản quyền phần mềm Microsoft

  Ngày 28/7/2008, Agifish đã tổ chức lễ ký kết sử dụng bản quyền phần mềm của Microsoft và đào tạo hệ thống ERP Microsoft Dynamics Ax với NoVa và Sao Khuê.

  Tại lễ ký kết sử dụng phần mềm bản quyền của Microsoft và đào tạo ERP Microsoft Dynamic AX.
  Cùng tham gia ký kết tại buổi lễ ký kết với Agifish còn có đại diện của công ty Phần Mềm NoVa và công ty cổ phần Phần Mềm Sao Khuê -đối tác chính thức của Microsoft tại Đông Dương.

  Ông Nguyễn Đình Huấn, phó tổng giám đốc công ty Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản An Giang - Agifish cho biết: Agifish đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực... Trong hội nhập kinh tế quốc tế, chúng tôi biết phải đầu tư những gì.

  Với hợp tác này, Agifish là một trong những công ty thủy sản đầu tiên của Việt Nam được trang bị và sử dụng các phần mềm hệ thống có bản quyền của Microsoft. Agifish sẽ được tăng cường năng lực trao đổi thông tin qua hệ thống web, email, cổng thông tin nội bộ..., chuẩn bị cho bước xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý sản xuất kinh doanh và kiện toàn các giải pháp tổng thể, chuẩn bị cho hội chợ trực tuyến Agifish sắp tới.

  Agifish cũng đang tìm kiếm một hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vì đã nhận thấy sự cần thiết của ERP trong quản lý sản xuất kinh doanh. Công ty đã mạnh dạn cho các các bộ phận chủ chốt ở các phòng ban và đặc biệt là bộ phận CNTT của công ty học ERP từ cơ bản đến chuyên sâu nhằm tăng kiến thức quản lý vừa có thể hợp tác với các đối tác triển khai ERP chuyên ngành thủy sản tại Agifish (và có thể mở rộng ra ngoài phạm vi công ty).

  Q.A

  ID: O0807_1