• Thứ Tư, 06/08/2008 17:20 (GMT+7)

  Ghi nhớ phát triển điểm truy nhập công cộng tại Việt Nam

  Hà Nội, ngày 5/8/2008, quỹ Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam và công ty Intel Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Kết nối cộng đồng”.

  “Kết nối Cộng đồng - Connected Communities” là chương trình nằm trong sáng kiến World Ahead do Intel đề xướng - một phương pháp tiếp cận toàn diện của Intel nhằm mang những công nghệ tiên tiến tới cho mọi người dân ở mọi khu vực trên thế giới. Tập trung vào các cộng đồng dân cư thuộc các quốc gia đang phát triển trên thế giới như Việt Nam, chương trình này sẽ tập hợp và mở rộng những nỗ lực của Intel để đẩy nhanh tiến độ trong 4 lĩnh vực: khả năng tiếp cận, khả năng kết nối, giáo dục và nội dung.

  Lễ ký kết biên bản ghi nhớ song phương được tiến hành ngay tại hội nghị Đông Nam Á về chính sách viễn thông công ích và kết nối cộng đồng do bộ TTTT Việt Nam và tập đoàn Intel phối hợp tổ chức. Chứng kiến lễ ký kết có các vị lãnh đạo, đại biểu từ các cơ quan quản lý viễn thông và từ các tổ chức quản lý và thực thi viễn thông công ích của các nước ASEAN, Australia và Pakistan.

  Quỹ  Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam và công ty Intel sẽ:

  • Hợp tác xây dựng một chương trình kết nối cộng đồng nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc các vùng nông thôn sử dụng các công cụ, giải pháp CNTT để kết nối các vùng với nhau
  • Quỹ  Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam sẽ phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật của Intel để phát triển một bộ công cụ kết nối cộng đồng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc triển khai  các “Điểm truy cập viễn thông công cộng cho cộng đồng” tại các xã vùng công ích nói riêng và các xã vùng sâu, vùng xa của nông thôn Việt Nam nói chung
  • Intel cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị và giới thiệu các mô hình kỹ thuật tiêu chuẩn nhằm giúp triển khai các điểm truy cập viễn thông công cộng này với chi phí thấp, phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân nông thôn Việt Nam
  • Hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, các chương trình đào tạo để cung cấp các giải pháp kỹ thuật kết nối nông thôn và cách đăng ký sử dụng quỹ  Dịch Vụ Viễn Thông Công Ích Việt Nam cho các tổ chức.

  Theo Intel Việt Nam

  ID: O0808_1