• Thứ Tư, 13/08/2008 16:43 (GMT+7)

  Dịch vụ bảo vệ xác nhận thông tin

  VeriSign đã công bố thỏa thuận hợp tác với VietUnion nhằm cung cấp các dịch vụ bảo vệ xác nhận thông tin vào ngày 11/8/2008 tại TP.HCM.

  Theo thỏa thuận chiến lược này, VietUnion sẽ cung cấp dịch vụ Xác Nhận Bảo Vệ Xác Nhận Thông Tin - VeriSign (VIP) cho các cơ quan nhà nước, dịch vụ tài chính và tổ chức thương mại điện tử tại Việt Nam để giúp bảo vệ các khách hàng của những đơn vị này tránh được những mối đe dọa tiềm tàng như phishing (đánh cắp thông tin tài khoản), đánh cắp nhận diện và lừa đảo tài chính trực tuyến.

  Như được đề xuất trong thỏa thuận này, dịch vụ thanh toán trực tuyến Payoo của VietUnion sẽ tích hợp dịch vụ xác nhận VIP thành một dịch vụ thanh toán trực tuyến B2C (doanh nghiệp – khách hàng) và C2C (khách hàng – khách hàng) mới tại Việt Nam, cung cấp một phương thức tiện lợi, dễ dàng và an toàn để khách hàng tiếp cận dịch vụ. Sau khi thử nghiệm thành công, các doanh nhân và người tiêu dùng sẽ được yêu cầu sử dụng một dấu hiệu bảo mật an toàn, có hai yếu tố (OTP) để tự xác định khi đăng nhập vào hệ thống Payoo, cung cấp thêm một lớp bảo mật nữa ngoài sự kết hợp chuẩn giữa username và mật mã.

  VeriSign đã bắt đầu tạo ra nhu cầu về xác nhận an toàn tại Việt Nam thông qua mối quan hệ hợp tác với Blitz IT với một số dự án triển khai thành công cơ sở hạ tầng khóa công cộng và xác nhận thống nhất VeriSign (PKI) với các định chế tài chính.

  Dịch vụ xác nhận VIP được triển khai trên mạng VIP dùng chung cho phép khách hàng sử dụng một thiết bị bảo mật duy nhất để tự nhận diện trên bất kỳ website nào có tính năng VIP. Bằng cách dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có và đã được công nhận, VIP giúp các công ty tăng cường thực thi xác nhận một cách dễ dàng và hiệu quả hơn về mặt chi phí. Việc tham gia là thành viên mạng VIP giúp các công ty hàng đầu cung cấp bảo vệ dễ sử dụng và đa mục đích trực tuyến cho người tiêu dùng. Mạng VIP bao gồm nhiều nhà bán lẻ trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới.

  Theo VeriSign

  ID: O0808_1