• Thứ Năm, 04/09/2008 16:36 (GMT+7)

  Giải thưởng ICT đầu tiên của bộ TTTT

  Ngày 3/9/2008, bộ TTTT công bố giải thưởng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Awards) - giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực này do bộ TTTT tổ chức.

  Giải thưởng Vietnam ICT Awards do bộ TTTT xét tặng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chất lượng cao, có đóng góp quan trọng giúp CNTT-TT Việt Nam phát triển; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả để phục vụ nhu cầu của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

   

  Ông Trần Ðức Lai (trái) công bố Vietnam ICT Awards
  Sự ra đời của Vietnam ICT Awards thể hiện quan điểm của bộ TTTT: muốn đưa ra một tiếng nói chính thức, khách quan từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước trong việc đánh giá các thành tích, đóng góp về mặt xã hội của tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT. Giải thưởng được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ 2008. Ban chỉ đạo tổ chức Vietnam ICT Awards do thứ trưởng bộ TTTT Trần Đức Lai làm trưởng ban.

   

  Ông Trần Đức Lai cho biết, giải thưởng sẽ được xét dựa trên cơ sở các tiêu chí công bố công khai, khách quan và khoa học, nhằm cố gắng ghi nhận chính xác nhất đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp cho sự phát triển của CNTT-TT Việt Nam.

   

  Cũng theo ông Lai, sắp tới ban chỉ đạo tổ chức giải thưởng Vietnam ICT Awards sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực CNTT-TT cũng như đón nhận các ý kiến từ công luận nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí xét giải. Từ nay đến 20/9/2008, bộ sẽ ban hành thể lệ chi tiết của cuộc thi, công bố trên website http://ictawards.org. Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đoạt Vietnam ICT Awards sẽ được công bố vào đầu năm 2009.

   

  Giải thưởng CNTT–TT Việt Nam được tổ chức trên nguyên tắc không vì lợi nhuận. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia giải thưởng không phải đóng góp bất cứ một khoản kinh phí nào.

   

  T.A

  ID: O0809_1