Ngày 4/9/2008 tại Hà Nội và 5/9/2008 tại TP.HCM, MobiFone đã chính thức ra mắt gói cước Mobi365 dành cho nhóm khách hàng có thu nhập thấp.

" /> Ngày 4/9/2008 tại Hà Nội và 5/9/2008 tại TP.HCM, MobiFone đã chính thức ra mắt gói cước Mobi365 dành cho nhóm khách hàng có thu nhập thấp.

"/> Ngày 4/9/2008 tại Hà Nội và 5/9/2008 tại TP.HCM, MobiFone đã chính thức ra mắt gói cước Mobi365 dành cho nhóm khách hàng có thu nhập thấp.

" />