• Thứ Hai, 15/09/2008 09:22 (GMT+7)

  EVN xây dựng hệ thống thông tin tích hợp IFMMIS

  Ngày 11/9/2008, tại Hà Nội, Điện Lực Việt Nam (EVN) và Indra (Tây Ban Nha) đã ký hợp đồng hiện đại hóa quản lý tài chính và nguồn lực.

  Đây là đợp đồng đầu tiên mà tập đoàn Indra ký với EVN nhằm mục đích nhằm triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính và vật tư cho tập đoàn Điện Lực Việt Nam với trị giá hơn 8,3 triệu USD.

  Dự án bao gồm các quy trình cần thiết của EVN về tài chính, vật tư, dự án và quản lý tính lương tại các văn phòng công ty tại Hà Nội và 30 đơn vị thành viên của các công ty sản xuất, truyền tải, phân phối, viễn thông và trung tâm điều độ. EVN giao Indra xây dựng dự án phát triển nguồn lực, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bằng việc triển khai hệ thống thông tin quản lý tài chính vật tư IFMMIS.

  Với IFMMIS, Indra sẽ triển khai gói phần mềm, thực hiện luật Việt Nam và chấp nhận các đặc điểm của EVN, quản lý tài chính vật tư và nguồn lực. EVN sẽ có được một môi trường chuẩn hóa trong việc triển khai hệ thống IFMMIS, hệ thống cho phép chia sẻ dữ liệu với các văn phòng EVN, đơn vị, hỗ trợ công việc kinh doanh hiệu quả và năng động hơn để đưa ra được các quyết định cần thiết. Thông tin được sử dụng để đưa ra các quyết định kinh doanh ở các mức độ quản lý, hỗ trợ kinh doanh hiệu quả. INDRA cũng sẽ thực hiện việc quản lý thay đổi, đào tạo và hỗ trợ người dùng ở các đơn vị của dự án IFMMIS.

  Mục tiêu dự án mà EVN hướng tới là có được hệ thống thông tin tích hợp quản lý tài chính và vật tư hỗ trợ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; vận dụng thực tiễn, thông lệ quốc tế linh hoạt trong tập đoàn vầ các đơn vị thành viên; cải tiến quy trình quản lý sản xuất kinh doanh...

  Theo EVN

  ID: O0809_1