• Thứ Sáu, 10/10/2008 07:54 (GMT+7)

  Bùng nổ số và chính sách về dữ liệu

  Tại TP.HCM, ngày 8/10/2008, quan chức của EMC đã giới thiệu tổng quan về sự "bùng nổ số" tại Việt Nam, châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới hiện nay.

  EMC đã đưa ra dữ liệu cho thấy rằng trong vòng chưa tới 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2008, dữ liệu toàn cầu đã gia tăng gấp 10 lần – từ 173 exabytes lên đến 1.773 exabytes. Theo một chiều hướng khá thú vị, chánh giám sát về xây dựng và phát triển phần mềm khu vực Nam Á, ông Sal Fernando của EMC cho biết, công ty tin rằng 95% dữ liệu thuộc dạng chưa được sắp xếp – và 80% dữ liệu của các doanh nghiệp cũng thuộc dạng chưa sắp xếp.

  Ông cũng cho rằng là trong giai đoạn phát triển hiện nay, số lượng dữ liệu chưa được sắp xếp tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam thậm chí còn cao hơn. Theo ước tính từ các thiết bị có thể tạo ra dữ liệu như email, surveillance và máy mp3 cá nhân, công ty ghi nhận được sự tăng trưởng đáng kể nhu cầu gia tăng độ an toàn và bảo mật các dữ liệu của các doanh nghiệp Việt Nam, độ tương thích toàn cầu cao hơn trong nền kinh tế đang công nghiệp hóa, cũng như yêu cầu bảo quản thông tin trong thời gian dài – thường là nhiều thập niên.

  Trong bài thuyết trình này, công ty cũng đề cập đến một trường hợp thú vị đó là một email chứa tài liệu khoảng 1 megabyte, sau khi đã gửi đi, nhận được, copy và lưu trữ nhiều lần, sau đó sẽ chiếm một diện tích lưu trữ lên tới 51,5 megabytes tại nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, công ty đưa ra vài vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý.

  EMC tin rằng việc tìm kiếm giải pháp cho sự bùng nổ thông tin số không chỉ là việc riêng của bộ phận CNTT mà tất cả các bộ phận của doanh nghiệp phải hợp tác với nhau trong những chính sách về dữ liệu và chính sách quản lý dữ liệu. Những chính sách này phải xem việc bảo mật dữ liệu của các doanh nghiệp Việt Nam, khả năng bảo quản và truy cập dữ liệu trong tổ chức là việc quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, các chính sách này cũng nên đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức và công ty quốc tế mà Việt Nam đang tăng cường quan hệ.

  N.B

  ID: O0810_1