• Thứ Ba, 14/10/2008 19:30 (GMT+7)

  Một số điểm mới về quy định quản lý Internet

  Ngày 14/10/2008, tại TP.HCM, bộ TTTT đã khai giảng khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về CNTT cho 19 sở TTTT khu vực phía Nam.

  Tại khoá bồi dưỡng.
  Khoá bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14 đến 17/10/2008 do lãnh đạo các vụ: vụ CNTT, vụ Viễn Thông; vụ Khoa Học Công Nghệ; cục Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin; Thanh Tra… của bộ TTTT giảng dạy.

  Nội dung của khoá bồi dưỡng gồm: pháp chế về quản lý CNTT; xây dựng và triển khai các dự án CNTT; quản lý nhà nước về nguồn mở; nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; tổng quan hoạt động tiêu chuẩn chất lượng chuyên ngành BCVT-CNTT; trạm thu phát thông tin di động (BTS) và quản lý của bộ TTTT; hướng dẫn triển khai các nội dung an toàn thông tin của nghị định 64/2007/NĐ-CP; hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành CNTT; nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Interneter và thông tin điện tử Internet; nghị định quy định phạm vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet …

  Theo ông Nguyễn Xuân Tư, phó phòng Thanh Tra bộ TTTT, nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet có một số điểm mới so với nghị định 55/2001/NĐ-CP gồm:

  • Quy định nguyên tắc xử phạt; trình tự, thủ tục, các hình thức xử phạt vi phạm: Nghị định 97 hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các nguyên tắc xử phạt thời hiệu xử phạt trình tự, thủ tục và các hình thức xử phạt hành vi vi phạm - là các nội dung chưa được quy định ở nghị định 55
  • Nghị định 97 phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành thông tin, truyền thông và thanh tra chuyên ngành khác nhằm tránh sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm
  • Quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức xử phạt, các hình thức xử phạt, bổ sung, khắc phục hậu quả. Nghị định 97 đã quy định chi tiết 17 nhóm hành vi với 90 hành vi vi phạm và đưa vào 9 khung tiền phạt khác nhau tương ứng với các hành vi vi phạm. Nghị định 97 cũng kết cấu các hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả vào cùng một điều với hình thức phạt chính. Đây là điểm khác biệt cơ bản về hình thức so với nghị định 55. Điều này tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng luật, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và tránh sự tuỳ tiện trong quản quá trình áp dụng
  • Bổ sung các quy định xử phạt về thông tin điện tử trên Internet, mạng xã hội trực tuyến, trò chơi trực tuyến
  • Tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên Internet
  • Với quan điểm tạo điều kiện thông thoáng để kích thích sự phát triển của lĩnh vực này tại Việt Nam, thay vì một số quy định trước đây mang tính chất tiền kiểm thì nay chuyển sang  hậu kiểm. Tương ứng với việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  Q.A

  ID: O0810_1