ISGAF 2008, SaigonTel, nhà phát hành 2 game Chiến Quốc và Shaiya, đã nhận được 4 giải quan trọng trong cuộc bình chọn của hội đồng giám khảo." /> ISGAF 2008, SaigonTel, nhà phát hành 2 game Chiến Quốc và Shaiya, đã nhận được 4 giải quan trọng trong cuộc bình chọn của hội đồng giám khảo."/> ISGAF 2008, SaigonTel, nhà phát hành 2 game Chiến Quốc và Shaiya, đã nhận được 4 giải quan trọng trong cuộc bình chọn của hội đồng giám khảo." />