• Thứ Bảy, 01/11/2008 09:55 (GMT+7)

  VNPT giảm cước liên lạc liên tỉnh dịch vụ Cardphone

  Ngày 30/10/2008, từ Hà Nội, VNPT đã có quyết định số 2611/QĐ-TTBH quy định mức cước liên lạc đường dài liên tỉnh mới của dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam (Cardphone).

  Từ ngày 1/11/2008, cước liên lạc đường dài liên tỉnh mới của dịch vụ Cardphone được giảm tới 15%. Các cuộc gọi liên lạc đường dài liên tỉnh được hiểu là: liên lạc từ các máy Cardphone đến các thuê bao điện thoại mang đầu số cố định không cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

  Các thuê bao điện thoại mang đầu số cố định bao gồm: thuê bao cố định hữu tuyến; thuê bao cố định vô tuyến (G-phone); thuê bao vô tuyến cố định (Cityphone); thuê bao di động nội tỉnh CDMA. Cước liên lạc đường dài liên tỉnh từ Cardphone đến các mạng di động toàn quốc (bao gồm trả trước và trả sau) là 1.000 đồng/phút (100 đồng/block 6 giây). Đơn vị tính cước là block 6 giây.

  Cước cuộc gọi liên lạc đường dài liên tỉnh VoIP 171 là 800 đồng/phút (100đồng/block 7,5 giây). Đơn vị tính cước là block 7,5 giây. Phần lẻ cuối cùng của cuộc liên lạc chưa đến 7,5 giây sẽ được tính tròn 7,5 giây, Cước cuộc gọi liên lạc cố định đường dài liên tỉnh là 1.000 đồng/phút (100đồng/block 6 giây). Đơn vị tính cước là block 6 giây. Phần lẻ cuối cùng của cuộc liên lạc chưa đến 6 giây sẽ được tính tròn 6 giây. Các mức cước trên đã bao gồm thuế VAT.

  Cùng với quyết định về giảm cước liên lạc đường dài liên tỉnh dịch vụ điện thoại thẻ Carphone, VNPT cũng có quyết định số 2615/QĐ-TTBH ngày 30/10/2008 quy định giá cước mới của dịch vụ Fax công cộng trong nước, được áp dụng từ ngày 1/11/2008. Cụ thể như sau: nội hạt: 1.091 đồng/trang A4; nội tỉnh: 1.364 đồng/trang A4; liên tỉnh: 1.818 đồng/trang A4. Mức cước này chưa bao gồm thuế VAT.

  Theo VNPT

  ID: O0811_1