• Thứ Ba, 04/11/2008 09:04 (GMT+7)

  Tinh Vân nhận cúp vàng CNTT-TT 2008 với HiStaff

  Ngày 28/10/2008, tại Hà Nội, giải pháp quản lý nguồn nhân lực HiStaff của Tinh Vân Consulting đã đoạt cúp vàng CNTT-TT 2008.

  Ðại diện Tinh Vân nhận cúp vàng CNTT-TT 2008. Ảnh do Tinh Vân cung cấp.
  Bộ phần mềm HiStaff đoạt cúp vàng CNTT-TT 2008 trong lĩnh vực “Phần mềm đóng gói, Phần mềm thương phẩm”. Đây là giải pháp tổng thể quản lý nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp do Tinh Vân nghiên cứu và phát triển, trong đó áp dụng tư duy quản trị nhân sự hiện đại của thế giới song vẫn đảm bảo phù hợp môi trường kinh doanh tại Việt Nam. HiStaff có thể vận hành độc lập hay tích hợp toàn diện các hệ thống ERP.

  Giải pháp có các phân hệ: Quản lý thông tin nhân viên; Quản lý ngày công làm việc;  Quản lý bảng lương hàng tháng và Quản lý hệ thống. HiStaff là giải pháp tương đối toàn diện, linh hoạt phù hợp với các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp các ngành. Giải pháp còn hỗ trợ quản lý xuyên suốt từ khâu tuyển dụng, quá trình công tác, đào tạo, đánh giá, chấm công, tính lương cho đến giải quyết nghỉ việc. 

  HiStaff cũng cung cấp một hệ thống báo cáo đa dạng và được phân chia thành các nhóm báo cáo khác nhau. Các công cụ kết xuất mẫu biểu báo cáo linh động, cho phép người sử dụng thiết lập các truy vấn và các báo cáo một cách linh hoạt. Hiện nay, HiStaff đã hộ trợ thực hiện giao dịch e-Banking đối với bảng lương hằng tháng và quyết toán thuế vào cuối năm.

  Năm 2008 là một năm thành công của Tinh Vân Consulting với HiStaff khi sản phẩm này liên tục được triển khai tại các khách hàng lớn như Honda, Phú Thái, Vinh Cơ… Cùng với giải thưởng Sao Khuê 2008 do VINASA trao tặng vào tháng 3/2008, cúp vàng CNTT-TT 2008 lần này là sự ghi nhận, đánh giá của giới chuyên môn đối với sản phẩm HiStaff.

  Theo Tinh Vân Consulting

  ID: O0811_1