Từ ngày 19 đến 23/11/2008, tại Hà Nội diễn ra triển lãm Điện Tử, Truyền Thông và CNTT (ECIT) 2008 lần đầu tiên.

" /> Từ ngày 19 đến 23/11/2008, tại Hà Nội diễn ra triển lãm Điện Tử, Truyền Thông và CNTT (ECIT) 2008 lần đầu tiên.

"/> Từ ngày 19 đến 23/11/2008, tại Hà Nội diễn ra triển lãm Điện Tử, Truyền Thông và CNTT (ECIT) 2008 lần đầu tiên.

" />