• Thứ Tư, 19/11/2008 17:54 (GMT+7)

  Gắn kết chính phủ điện tử - cải cách hành chính

  Đó là chủ đề chính của “Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử Việt Nam” lần thứ 6 (eGov 2008), diễn ra trong các ngày 16-17/12/2008, tại Hà Nội.

  “Bám chặt” cải cách hành chính

   

  Tại buổi họp báo công bố sự kiện nói trên vào ngày 18/11/2008, ông Nguyễn Thành Phúc, cục trưởng cục Ứng Dụng CNTT, bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT) cho biết: Mục tiêu của việc ứng dụng CNTT thời gian tới là tập trung gắn kết việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) với cải cách hành chính (CCHC), thay vì thực hiện các hoạt động tin học hóa một cách riêng rẽ. eGov 2008 là hội thảo đầu tiên xem xét việc xây dựng CPĐT như một phần trong chiến lược cải cách thủ tục hành chính.

  Theo thứ trưởng bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng, để thực hiện điều này, bộ TTTT sẽ đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan phụ trách về CCHC, như ban chỉ đạo Cải Cách Hành Chính của Chính Phủ, bộ Nội Vụ, Văn Phòng Chính Phủ… trong chỉ đạo triển khai. Hiện tại, bộ TTTT đã trình Chính Phủ “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010”.

  Ông Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết, để người dân tham gia giám sát và hưởng lợi từ CPĐT, bộ TTTT đang triển khai các chương trình giúp người dân làm quen và sử dụng Internet. Chẳng hạn, quỹ Viễn Thông Công Ích của ngành hằng năm đang chi khoảng 1.000 tỷ đồng, và một trong những mục tiêu của quỹ là đến năm 2010 có khoảng 70% số xã có điểm bưu điện cung cấp kết nối Internet (hiện đã có 10%).

   

  Năm 2008: cơ bản đạt mục tiêu

   

  Đánh giá về khả năng thực hiện “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008”, ông Nguyễn Thành Phúc cho rằng, các mục tiêu đặt ra có thể đạt được về cơ bản. Theo ông Phúc, trọng tâm của kế hoạch 2008 là ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành của các cơ quan nhà nước, trong đó có 3 mục tiêu chính: cung cấp thư điện tử cho cán bộ công chức, ứng dụng CNTT vào điều hành, xây dựng các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử.

   

  “Hội thảo quốc gia về CPĐT Việt Nam 2008” có chủ đề “Xây dựng chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính nhà nước”, do văn phòng Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT và tập đoàn Dữ Liệu Quốc Tế IDG tại Việt Nam tổ chức.

   

  Hội thảo sẽ có khoảng 40 tham luận về các vấn đề có liên quan, đặc biệt là các báo cáo “Hiện trạng triển khai CCHC và vai trò của CNTT trong CCHC tại Việt Nam”, “Đơn giản hóa thủ tục hành chính và việc ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính”, “Mô hình hành chính một cửa liên thông và vai trò của CNTT trong việc triển khai thực hiện”…

  Ngoài hội thảo chính là các hội thảo chuyên đề “Hạ tầng kỹ thuật – công nghệ cho CPĐT”, “Tài chính – đầu tư cho CPĐT”.

  Tuy nhiên, kế hoạch năm 2008 không đặt các mục tiêu cao. Chẳng hạn, với địa phương miền núi, chỉ cần 10% số cán bộ công chức được cung cấp hộp thư điện tử là đạt yêu cầu. Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành thì trước đây hầu hết các địa phương đã triển khai. Còn về trang thông tin/cổng điện tử, đến tháng 6/2008 chỉ còn 4 địa phương chưa có. Các tỉnh này đang xây dựng và có thể hoàn thành vào cuối năm. Hầu hết các trang thông tin/cổng điện tử của các bộ ngành và địa phương đều cung cấp đủ thông tin về quy trình thủ tục hành chính ở mức độ 1 (theo mô hình CPĐT 4 mức độ của bộ TTTT), đủ để đạt mục tiêu đặt ra cho năm 2008. Một số địa phương như TP.HCM đã cung cấp dịch vụ hành chính công ở mức độ 3: các thủ tục xin cấp giấy phép hầu như được thực hiện qua mạng. Người dân chỉ việc đến đối chiếu hồ sơ gốc khi đã có kết quả.

  Về số tiền 200 tỷ vốn dự phòng của Trung Ương hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn, thiếu ngân sách dành cho ứng dụng CNTT, thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết đến nay vẫn chưa giải ngân được do bộ Tài Chính chưa phê duyệt. Bộ TTTT đã hướng dẫn các bộ ngành và địa phương lên kế hoạch sử dụng nguồn vốn này, nhưng nay đã gần hết năm 2008, thời gian còn rất ngắn, nên nhiều khả năng số vốn trên sẽ được chuyển sang cho năm 2009.

  Theo ông Nguyễn Thành Phúc, số tiền nói trên chỉ là nguồn vốn hỗ trợ, nên không giải ngân được cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008”, vì hầu hết các địa phương đều đã dành khoảng 0,5% vốn ngân sách của địa phương mình để đầu tư cho ứng dụng CNTT.

  T.A

  ID: O0811_1