• Thứ Bảy, 29/11/2008 10:38 (GMT+7)

  Năm 2010, doanh thu CNp CNTT chiếm 7 - 10% GDP

  Đến năm 2010, công nghiệp (CNp) CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tốc độ tăng trưởng 25 - 30%/năm, tổng doanh thu khoảng 7 - 8 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 7-10% GDP.

  Đó là một phần mục tiêu phát triển CNp CNTT do vụ CNTT, bộ TTTT nêu ra tại hội thảo “CNp CNTT trong xu thế đầu tư mới” do ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT và bộ TTTT tổ chức ngày 28/11/2008 ở Hà Nội.

   

  Ông Nguyễn Anh Tuấn, vụ trưởng vụ CNTT, chánh văn phòng ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT cũng cho biết, năm 2007, CNp CNTT đạt doanh số gần 3,7 tỷ USD, trong đó phần cứng chiếm 3 tỷ USD, phần mềm đạt gần 500 triệu USD và CNp nội dung đạt 180 triệu USD. Trong 5 năm, từ 2005 - 2007, CNp CNTT Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 25%/năm. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, so với toàn khu vực và thế giới, CNp CNTT Việt Nam vẫn ở vị trí thấp.

   

  Để Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu, ngành chủ quản đưa ra một số định hướng: tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tập trung phát triển CNp dịch vụ và CNp phụ trợ, hoàn thành quy hoạch khu CNTT tập trung, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp CNTT trong nước, chủ động đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, như khủng hoảng tài chính, sinh thái...

   

  Về vấn đề đầu tư, các đại biểu tham gia hội thảo đã đề cập từ việc thu hút vốn (đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài), cho đến cơ chế, chính sách đầu tư phát triển nhân lực, phát triển sản xuất; chính sách ưu đãi đầu tư cũng như định hướng cho đầu tư trong bối cảnh mới; phát triển khu CNTT tập trung để thu hút đầu tư...

   

  Ban tổ chức cho biết, hội thảo về CNp CNTT sẽ được tổ chức hàng năm để các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện gặp gỡ, thảo luận, tìm giải pháp thúc đẩy CNp CNTT Việt Nam phát triển.

   

  Thụy Anh

  ID: O0811_1