• Thứ Bảy, 29/11/2008 10:38 (GMT+7)

  FPT ký ghi nhớ hợp tác với các quỹ doanh nghiệp Đông Nam Á

  Tại diễn đàn Trách Nhiệm Xã Hội châu Á 2008 ở Singapore ngày 20-21/11/2008, FPT đã ký ghi nhớ hợp tác với các quỹ doanh nghiệp Đông Nam Á.

  Hình ảnh dự án "Thắp Sáng Sức Sống" trên vicongdong.vn.
  FPT Foundation (quỹ FPT) là 1 trong 2 đại diện của Việt Nam đã cùng các quỹ doanh nghiệp Hồng Kông Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, ký ghi nhớ tăng cường hỗ trợ tương tác giữa các quỹ doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á. Ông Lê Xuân Khoa, phó van vận động thành lập quỹ Phát Triển Cộng Đồng FPT, cho biết: Mục tiêu của ghi nhớ hợp tác này nhằm xây dựng một mạng lưới các quỹ doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á để tăng cường thúc đẩy các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại các nơi này, cùng trao đổi thông tin, kinh nghiệm để tìm ra mô hình hoạt động tốt nhất hướng tới thành công chung trong công tác CSR tại khu vực.

  Trình bày tham luận tại hội nghị chuyên đề dành cho các vùng thuộc khu vực Đông Nam Á trước diễn đàn chính, FPT Foundation đã chia sẻ các thông tin về thực tiễn hoạt động xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam và đề xuất ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. FPT Foundation đã xác định trọng tâm hành động là áp dụng công nghệ tiên tiến vào các hoạt động cộng đồng, nhằm giúp hoạt động xã hội được triển khai nhanh chóng, thu hút nguồn lực dồi dào, báo cáo minh bạch và có hiệu quả cao. Để thực hiện được mục tiêu này, FPT đã và đang phát triển mạng xã hội www.vicongdong.vn với mong muốn đưa website này trở thành cổng thông tin trực tuyến lớn nhất Việt Nam phục vụ cho các hoạt động xã hội. Mạng xã hội này sẽ tạo ra môi trường minh bạch, chặt chẽ trong hoạt động, để cộng đồng cùng tham gia đồng hành, giám sát trong mọi tiến trình: từ lập kế hoạch, thực hiện đến báo cáo kết quả, giúp cho các hoạt động xã hội ở Việt Nam thực sự có hiệu quả.

  Từ năm 2005, FPT đã thành lập quỹ Cộng Đồng gồm các quỹ nhỏ: quỹ Tài Năng Trẻ nhằm giúp các nhân tài phát triển tài năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh doanh và văn hóa; quỹ Đồng Bào nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn do thiên tai, địch họa trong xã hội; quỹ Đồng Đội nhằm giúp đỡ những người FPT và gia đình họ khi gặp những hoàn cảnh tai ương. Hàng năm, các quỹ này đã đóng góp tích cực vào việc phát triển cộng đồng. Để mở rộng hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có mong muốn đóng góp cho xã hội, FPT đang xin phép bộ Nội Vụ thành lập quỹ Phát Triển Cộng Đồng FPT. Quỹ sẽ ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục và CNTT, đồng thời hướng tới đầu tư hiệu quả cho một số lĩnh vực khác như môi trường, trẻ em, cứu trợ khẩn cấp…
  Bên cạnh đó, FPT hợp tác với tổ chức VNAH và BREC xây dựng một cổng thông tin trực tuyến về tuyển dụng cho người lao động khuyết tật (tạm thời đặt tại địa chỉ: www.brec.nhanai.vn và sẽ chuyển về mạng Vicongdong trong thời gian tới). Với sản phẩm này, FPT -  nhóm Vicongdong đã được nhận giải thưởng Dải Băng Xanh trao tặng cho những tổ chức có cống hiến đặc biệt thúc đẩy việc làm dành cho người khuyết tật.

  Theo định nghĩa của nhóm Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân của Ngân Hàng Thế Giới, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) đuợc hiểu là "sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội". Những doanh nghiệp mong muốn phát triển bền vững luôn phải tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng v.v… Các doanh nghiệp có thể đạt những lợi ích cụ thể trong kinh doanh nếu tự nguyện áp dụng những tiêu chuẩn về CSR.

  Theo FPT

  ID: O0811_1